Personální složení komise

 

 

doc. Jakub Sirovátka, Dr.phil., předseda Etické komise

Mgr et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D.

doc. František Hudeček, CSc.

Ing. Ján Regenda, Ph.D.

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

doc. Ing. Milan Štech, Ph.D.