Personální složení komise

Mgr et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D.

doc. František Hudeček, CSc.

doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D.

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

doc. Jakub Sirovátka, Dr.phil.

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.

 

 

 

MENU

Naše fakulty

Více o našich fakultách