Zpráva pro tisk z 18. zasedání SpR JU - 4.2.2004

 

Zpráva pro tisk z 18. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Dne 4. 2. 2004 se sešla Správní rada Jihočeské univerzity na svém 18. zasedání.

Rektor členy SpR JU informoval o personálních změnách v radě. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petra Buzková odvolala s účinností od 8. 12. 2003 PaedDr. Mgr. Františka Boreše (na vlastní žádost) a poté s účinností od 9. 12. 2003 jmenovala členem SpR JU Ing. Jiřího Chmela. Dále odvolala s účinností od 15. 1. 2004 Ing. Karla Turečka (na vlastní žádost) a poté s účinností od 16. 1. 2004 jmenovala členem SpR JU Ing. Miroslava Šimka.

Na základě návrhu předložených rektorem JU udělila Správní rada JU předchozí písemný souhlas podle zákona č. 111/1998 Sb.: k bezúplatnému převodu majetku dle § 5 odst. 3 zákona č. 95/1999 Sb.

Předseda SpR JU Ing. Vladimír Jandík zahájil diskusi k inovaci Statutu (volebního a jednacího řádu) SpR JU, která bude vzhledem k závažnosti tématu pokračovat na dalším zasedání.

Rektor v úvodu svého vystoupení retrospektivně zhodnotil rozvoj JU a vývoj jednotlivých součástí JU v průběhu svého funkčního období. Závěrem poděkoval členům SpR JU za práci.

Členové SpR JU u příležitosti ukončení druhého funkčního období vyjádřili rektorovi prof. Ing. Františku Střelečkovi, CSc. své poděkování za spolupráci.

V Českých Budějovicích dne 9. 2. 2004

Ing. Vladimír Jandík v.r.
předseda Správní rady JU