Zpráva pro tisk ze 17. zasedání SpR JU - 14.10.2003


Zpráva pro tisk ze 17. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Dne 14. 10. 2003 se sešla Správní rada Jihočeské univerzity na svém 17. zasedání.

Na základě návrhů předložených rektorem JU udělila Správní rada JU předchozí písemné souhlasy podle zákona č. 111/1998 Sb.: k dvěma smlouvám o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi JU a Statutárním městem České Budějovice; k dvěma úkonům bezúplatného nabytí majetku postupem dle § 2 odst. 7 zák. č. 569/1991 Sb., v platném znění; k třem úkonům nabytí majetku; k prodeji pozemku.

Rektor JU prof. Střeleček členy SpR JU informoval o svém končícím funkčním období a dále sdělil, že na lednovém zasedání SpR JU budou předloženy bilanční zprávy funkčního období z resortů vědy a zahraničí, pedagogiky a ekonomiky.

V Českých Budějovicích dne 29. 10. 2003

Ing. Vladimír Jandík v.r.
předseda Správní rady JU