Zpráva pro tisk ze 16. zasedání SpR JU - 29.5.2003


Zpráva pro tisk z 16. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Dne 29. 5. 2003 se sešla Správní rada Jihočeské univerzity na svém 16. zasedání.

Podle zákona č. 111/1998 Sb. a čl. 3 Statutu Správní rady JU proběhla volba předsedy a místopředsedů. Předsedou Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byl zvolen Ing. Vladimír Jandík, místopředsedy JUDr. Petr Dušek a Ing. Václav Hanke, CSc.

Členství ve Správní radě JU ukončili pánové Ing. Miroslav Beneš, Ing. Stanislav Jelen a Ing. Milan Teplý. Správní rada JU v následujícím období bude mít devět členů: PaedDr. Mgr. František Boreš, MUDr. Jiří Bouzek, Ing. Zdeněk Daňha, JUDr. Petr Dušek, Ing. Václav Hanke, CSc., Ing. Vladimír Jandík, Ing. Karel Mach, Ing. Karel Tureček, doc. Ing. Zdeněk Žemlička, CSc.

Správní rada JU v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., projednala Výroční zprávu o činnosti JU za rok 2002, Výroční zprávu o hospodaření JU za rok 2002, Rozpočet JU v roce 2003 a aktualizaci Dlouhodobého záměru JU na rok 2004.

Na základě návrhů předložených rektorem JU udělila Správní rada JU předchozí písemné souhlasy podle zákona č. 111/1998 Sb., k prodeji pozemku v KÚ České Budějovice 2 a dvou pozemků v KÚ Týn nad Vltavou; k nabytí nemovitého majetku postupem dle § 5 odst. 3 zák. č. 95/1999 Sb., v KÚ České Budějovice 2 a nabytí nemovitého majetku postupem dle § 2 odst. 7 zák. č. 569/1991 Sb., v platném znění v KÚ Vodňany a Lipno nad Vltavou; k uzavření dvou smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi JU a Statutárním městem České Budějovice a Městem Vodňany.

Správní rada JU dále projednala zprávu o pozemkové držbě JU v okresech Strakonice, Prachatice, České Budějovice - město, České Budějovice - venkov a Český Krumlov.

V Českých Budějovicích dne 11. 6. 2003

Ing. Václav Hanke, CSc. v.r.
místopředseda Správní rady JU