Zpráva pro tisk z 15. zasedání SpR JU - 16.12.2002


Zpráva pro tisk z 15. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Dne 16. 12. 2002 se sešla Správní rada Jihočeské univerzity na svém 15. zasedání.

Na základě návrhů předložených rektorem JU Správní rada po podrobném vysvětlení jednotlivých případů vedením JU udělila předchozí písemné souhlasy podle zákona č. 111/1998 Sb.: k prodeji parcely v obci a katastrálním území Boršov nad Vltavou; k prodeji parcely katastru nemovitostí v obci Srubec; ke smlouvě o zřízení věcného břemene - žadatel: České radiokomunikace a.s.; k prodeji pozemku v katastrálním území Nová Ves; k nabytí majetku podle § 2 odst. 7 zák. č. 569/1991 Sb. v platném znění - zpracovna KS a kombinovaná porážka a zpracovna masa Kamenný Újezd a pozemek ve zjednodušené evidenci.

Rektor JU bilancoval uplynulý rok a nastínil strategii JU pro rok 2003. Při této příležitosti poděkoval členům Správní rady JU za jejich dosavadní práci.

Členové Správní rady zrekapitulovali dosavadní činnost a široce diskutovali o rámci obsahu a náplně práce pro nejbližší období.

V Českých Budějovicích dne 19. 12. 2002

Ing. Václav Hanke, CSc. v.r.
předseda Správní rady JU