Zpráva pro tisk ze 14. zasedání SpR JU - 10.10.2002


Zpráva pro tisk ze 14. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Dne 10. 10. 2002 se sešla Správní rada Jihočeské univerzity na svém 14. zasedání.

V úvodu proběhla široká diskuse nad materiálem Ing. Zdeňka Daňhy „Úvaha nad vysokými školami v Jihočeském kraji“, za účasti akademických funkcionářů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. K tomuto materiálu SpR JU nepřijala žádné stanovisko.

Na základě návrhů předložených rektorem JU udělila Správní rada předchozí písemné souhlasy podle zákona č. 111/1998 Sb. k nabytí souboru movitého a nemovitého majetku - k prodeji dvou pozemků v katastrálním území Nová Ves u Českých Budějovic; k návrhu směnné smlouvy mezi Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a HAV - BAU s.r.o.; k bezúplatnému převodu staveb a pozemků s nimi tvořících funkční celek - zemědělský areál JU ŠZP Haklovy Dvory; k bezúplatnému převodu pozemků dle § 5 odst. 3 zákona č. 95/1999 Sb.; k uzavření směnné smlouvy mezi Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Statutárním městem české Budějovice.

V Českých Budějovicích dne 11. 10. 2002

Ing. Václav Hanke, CSc. v.r.
předseda Správní rady JU