Zpráva pro tisk z 12. zasedání SpR JU - 14.11.2001


Zpráva pro tisk z 12. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Dne 14. 11. 2001 se v obci Prostřední Svince u Českých Budějovic sešli členové Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s akademickými funkcionáři univerzity zastoupenými rektorem, kvestorem, prorektory, děkany a předsedou Akademického senátu JU.

Předmětem jednání byla problematika dalšího rozvoje univerzity, spolupráce s městem a regionem, možná spolupráce s vyššími odbornými školami a vysokými školami neuniverzitního typu.

Členové Správní rady JU i akademičtí funkcionáři JU se shodli, že takovéto setkání bylo přínosné pro obě strany a navrhli rektorovi JU opětovně iniciovat obdobné setkání.

V Českých Budějovicích 16. 11. 2001

Ing. Václav Hanke, CSc. v.r.
předseda SpR JU