Zpráva pro tisk z 11. zasedání SpR JU - 9.10.2001


Zpráva pro tisk z 11. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Dne 9. 10. 2001 se sešla na svém 11. zasedání Správní rada Jihočeské univerzity.

Na základě návrhů předložených rektorem JU udělila Správní rada předchozí písemné souhlasy podle zákona č. 111/1998 Sb. k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Jihočeskou univerzitou a Společnou technicko-hospodářskou správou biologických pracovišť AV ČR, k prodeji pozemku v katastrálním území Boršov nad Vltavou, k prodeji dvou pozemků v katastrálním území České Budějovice a k nákupu bytu pro potřeby Jihočeské univerzity.

Byla rovněž diskutována potřeba širší spolupráce Jihočeské univerzity s nejrůznějšími orgány a institucemi v regionu a spolupráce JU s vyššími odbornými školami.

Členové Správní rady JU se shodli na účelnosti setkání s představiteli akademické obce, které se uskuteční v listopadu. Obdobné setkání se konalo v září loňského roku.

V Českých Budějovicích dne 11. 10. 2001

Ing. Václav Hanke, CSc. v.r.
předseda Správní rady JU