Zpráva pro tisk z 10. zasedání SpR JU - 25.5.2001


Zpráva pro tisk z 10. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Dne 25. 5. 2001 se konalo 10. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Podle zákona č. 111/1998 Sb. a statutu SpR proběhla volba předsedy a místopředsedů SpR JU. Předsedou Správní rady JU byl zvolen Ing. Václav Hanke, CSc., místopředsedy Ing. Karel Mach a Ing. Vladimír Jandík.

SpR JU projednala Výroční zprávu o hospodaření za rok 2000, Výroční zprávu o činnosti JU za rok 2000 a Aktualizaci dlouhodobého záměru  na rok 2002.

SpR JU doporučila zopakovat setkání členů SpR s akademickými funkcionáři JU a uskutečnit setkání s členy vědecké rady JU. Obě setkání se uskuteční na začátku zimního semestru.

V Českých Budějovicích dne 28. 5. 2001

Ing. Václav Hanke, CSc. v.r.
předseda Správní rady JU