Zpráva pro tisk z 9. zasedání SpR JU - 12.3.2001


Zpráva pro tisk z 9. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Dne 12. 3. 2001 zasedala Správní rada Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která projednávala návrh na rozdělení dotace ze státního rozpočtu na rok 2001 na jednotlivé součásti JU a tvorbu a užití centrálního fondu reprodukce investičního majetku v roce 2001.

Po vyslechnutí základních informací Správní rada vyslovila nespokojenost s výší rozpočtu univerzity a následně byly diskutovány důvody aktuální výše rozpočtu ve vztahu k předchozím rokům a ve vztahu k metodice přidělování finančních prostředků z MŠMT. Vzhledem ke stagnaci výše rozpočtu se Správní rada zajímala o možnosti jeho navýšení v dalších letech.

Na základě návrhů předložených rektorem JU udělila Správní rada předchozí písemné souhlasy podle zákona č. 111/1998 Sb. k prodeji pozemků v katastrálním území Chotýčany.; k prodeji pozemku v katastrálním území České Budějovice 6; k nákupu pozemků úplatným převodem od města Horní Planá v katastrálním území Horní Planá a k nabytí pozemků v obci Vacov, lokalita Tejmlov v katastrálním území Javorník u Stach bezúplatným převodem dle § 5 zákona č. 95/99 Sb.

V souvislosti s plánovaným nákupem ubytovacího zařízení Vltava od ČEZ, a.s. byl členům SpR předložen k diskusi materiál Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene k předmětu koupě.

V Českých Budějovicích dne 13. 3. 2001

Ing. Václav Hanke, CSc. v.r.
předseda Správní rady JU