Zpráva pro tisk z 8. zasedání SpR JU - 11.9.2000


Zpráva pro tisk z 8. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Dne 11. 9. 2000 se v obci Prostřední Svince u Českých Budějovic sešli členové Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s akademickými funkcionáři univerzity zastoupenými rektorem, kvestorem, prorektory, děkany, proděkany a předsedou Akademického senátu JU.

Předmětem jednání byla problematika dalšího rozvoje univerzity, především vytváření nových bakalářských studijních programů, nezbytnost analýzy skladby studia v konfrontaci s potřebami regionu, problematika vzniku soukromých vysokých škol a současný způsob přidělování dotací vysokým školám.

Členové Správní rady JU i akademičtí funkcionáři JU se shodli, že takovéto setkání bylo přínosné pro obě strany a navrhli rektorovi JU iniciovat setkání v obdobném složení za půl roku.

Ing. Václav Hanke, CSc. v.r.
předseda SpR JU