Zpráva pro tisk z 27. zasedání SpR JU - 25.9.2007

 

Zpráva pro tisk z 27. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

V úterý 25. září 2007 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v přízemí budovy Auly JU (tzv. budova Bobík) uskutečnilo již 27. zasedání Správní rady JU, které bylo zároveň druhým řádným zasedáním v roce 2007.

Správní rada JU projednala v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., Aktualizaci Dlouhodobého záměru JU pro rok 2008. Přítomní členové Správní rady JU byli rektorem JU informováni o nejdůležitějších úkolech nově transformované Přírodovědecké fakulty JU, o zahájených i připravovaných přeshraničních studijních programech, o prioritách JU v oblasti studia, o připravovaných projektech JU v rámci operačních programů a o připravované výstavbě nového pavilonu Filozofické fakulty a Rektorátu JU.

Správní rada JU také v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., vydala předchozí písemné souhlasy č. 151 - 160, kterými byly schváleny čtyři návrhy na uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen na pozemcích JU (souhlas č. 157 - 160), dva návrhy na úplatné nabytí majetku JU (č. 151 – 152) a čtyři návrhy na prodej majetku ve vlastnictví JU (č. 153 – 156) – v jednom případě se současným zřízením věcného břemene chůze a jízdy k prodávaným pozemkům pro JU (č. 154).

V Českých Budějovicích dne 1. 10. 2007

JUDr. Petr Dušek v.r.
předseda Správní rady JU