Zpráva pro tisk z 24. zasedání SpR JU - 18.4.2006


Zpráva pro tisk z 24. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

V úterý 18. dubna 2006 se v zasedací místnosti rektorátu JU v budově Auly JU (tzv. budova Bobík) uskutečnilo již 24. zasedání Správní rady JU, které bylo prvním zasedáním v roce 2006.

SpR JU projednala v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., Výroční zprávu o činnosti JU v roce 2005, Výroční zprávu o hospodaření JU za rok 2005 a Rozpočet JU na rok 2006. Bylo konstatováno, že se postupně daří naplňovat klíčové úkoly v oblasti optimalizace struktury JU. K 1. lednu 2006 byla zřízena Filozofická fakulta JU, návrh na zřízení Ekonomické fakulty JU byl již kompletně zpracován a na konci března 2006 oficiálně odeslán na Akreditační komisi. V současné době také probíhají jednání o možnostech vzniku Přírodovědecké fakulty JU. Z plánovaných investičních akcí je možné mezi nejvýznamnější zařadit zejména první fázi dostavby univerzitního kampusu ve Čtyřech Dvorech. Konkrétně se jedná o výstavbu pavilonu Filozofické fakulty JU s rektorátem a univerzitní knihovny. V ideálním případě by oba pavilony měly být dokončeny a předány do užívání na podzim roku 2008.

SpR JU dále v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., vydala předchozí písemné souhlasy č. 102 – 115, kterými byly schváleno pět návrhů na prodej nemovitého majetku ve vlastnictví JU, jeden nákup nemovitého majetku do vlastnictví JU, uzavření pěti smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen na pozemcích JU, dvou smluv o zřízení věcných břemen ve prospěch JU a jedné smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch JU.

Českých Budějovicích dne 24. 4. 2006

Ing. Vladimír Jandík v.r.
předseda Správní rady JU