9. 10. 2017/JU a Univerzita Johanna Keplera v Linci slaví 10. výročí unikátního společného přeshraničního studijního oboru Biological Chemistry

Je to právě deset let, kdy se první generace českých studentů nového bakalářského přeshraničního oboru Biologické chemie čerstvě akreditovaného pro výuku v anglickém jazyce vypravila z Českých Budějovic na Univerzitu Johanna Keplera v hornorakouském Linci. Studium vycházelo ze spolupráce mezi oběma univerzitami započaté na začátku devadesátých let minulého století. Vycházelo z tradice dávné spolupráce jižních Čech a Horního Rakouska, z blízkosti obou center Českých Budějovic a Lince a zejména z tradičně kvalitního chemického vzdělávání a výzkumu na univerzitě v Linci a mezinárodně respektované úrovně výzkumu a vzdělávání v biologických vědách na Jihočeské univerzitě a v ústavech Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích. Univerzity si výročí připomenou společnou konferencí, která se koná v úterý 10. října 2017 na Univerzitě Johanna Keplera v Linci.

S nabídkou, které nešlo odolat, přišel profesor Norbert Müller z Keplerovy univerzity, a tak se zrodil zcela jedinečný projekt společného studia v moderní disciplíně věd o živé přírodě, která jejím absolventům otevírá dveře do Evropy i celého světa. V návaznosti na bakalářské studium s dvojím diplomem, které se otevřelo v roce 2007, bylo od roku 2011 zahájeno studium také v navazujícím magisterském studiu Biologické chemie, rovněž v jazyce anglickém. „Studium v obou stupních studia probíhá napůl na Keplerově univerzitě v Linci a napůl na Jihočeské univerzitě,“ upřesnil Libor Grubhoffer, spoluzakladatel oboru na Jihočeské univerzitě. A dodal: „Až dosud absolvovalo bakalářské studium Biological Chemistry 80 studentů. Část z nich pokračovala a pokračuje v navazujícím magisterském studiu Biological Chemistry, část byla přijata do magisterských programů na jiných univerzitách v Evropě, například ve Stockholmu, Uppsale, Vídni, Štýrském Hradci, Mnichově či Kiehlu.“ Celkem 31 absolventů magisterského studia bylo přijato do doktorského studia nejenom v Rakousku a České republice, ale též v univerzitních a vědeckých centrech v Německu, Švýcarsku, Švédsku, Holandsku, Dánsku a dalších, či našlo uplatnění v aplikovaném výzkumu firem v Evropě.

Desáté výročí trvání společného programu Biological Chemistry připomene konference pořádaná na Univerzitě Johanna Keplera v úterý 10. října 2017. Zúčastní se jí akademičtí hodnostáři obou univerzit, představitelé veřejné správy Horního Rakouska a jižních Čech, další významní hosté z oblasti přírodních věd a také studenti a absolventi samotného oboru.

Přeshraniční studium Biologické chemie je projekt, kterým se daří  naplňovat myšlenky těsné spolupráce nejenom mezi dvěma evropskými regiony, ale současně umožňovat studentům z nejrůznějších zemí světa (například Slovenska, Slovinska, Chorvatska, Srbska, Makedonie, Ukrajiny, Nigerie, Tanzanie, Srí Lanky, Turecka, Sýrie, Řecka, USA, Německa a dalších) získat špičkové vzdělání oboru, jež je základem pro moderní medicínský a ekologický výzkum, farmacii a biotechnologie.

 

Kontakt:

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., spoluzakladatel přeshraničního oboru Biological Chemistry, tel.: 723 727 269, 389 025 050, e-mail: liborex@prf.jcu.cz

 

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách