6. 4. 2017/Mladí vědci se podělí o své výsledky z výzkumu sladkých vod

Jezera, nádrže, rybníky a řeky jsou hlavním jmenovatelem všech témat, o nichž budou během příštího týdne hovořit mladí vědci z celé Evropy na mezinárodní konferenci Fresh Blood for FreshWater v Českých Budějovicích. Jak napovídá název konference – v překladu „nová krev pro sladké vody“ – prostor dostanou zejména mladí začínající vědci a studenti doktorských programů, aby představili své nápady, podělili se o výsledky a získali přehled o práci svých kolegů v oboru limnologie. Pětidenní vědecké setkání pořádá Hydrobiologický ústav Biologického centra AV ČR ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity a uskuteční se od 9. do 13. dubna 2017 v kongresové hale Biologického centra.

Pátý ročník konference bude poprvé pořádán mimo Rakousko, kde před 10 lety vznikl, a přesune se právě do České republiky, v níž má limnologie dlouhou tradici. V Českých Budějovic se sejde více než 50 mladých badatelů z 9 evropských států, kteří v 33 přednáškách a 25 plakátových prezentacích pokryjí širokou škálu témat z tohoto oboru.  „Příspěvky budou pojednávat například o vlivu globálních změn klimatu na jezera, o jednotlivých organismech žijících v řekách, nádržích či jezerech, o toxických látkách v sinicích nebo o emisích skleníkových plynů, jako jsou metan a oxid uhličitý, z vodního prostředí,“ vyjmenovává vedoucí organizačního týmu konference, Vojtěch Kasalický z Biologického centra AVČR.

Jihočeskou vědeckou obec budou reprezentovat zaměstnanci a studenti českobudějovického Biologického centra AV ČR, Přírodovědecké fakulty, Zemědělské fakulty a Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, a třeboňského Mikrobiologického ústavu AV ČR. Cílem konference je výměna aktuálních poznatků se zahraničními kolegy, navázání kontaktů, propagace vědy a výzkumu v Jihočeském kraji a v neposlední řadě i propagace Českých Budějovic jako města vědecké kultury.

 

Kontakt:
Mgr. Vojtěch Kasalický, Ph.D.
vedoucí organizačního týmu konference
Hydrobiologický ústav Biologického centra AV ČR
tel. 387 775 887
e-mail vojtech.kasalicky@hbu.cas.cz

Naše fakulty

Více o našich fakultách