4. 4. 2017/Na Jihočeské univerzitě se rozhodně, kdo je nejlepší mladý historik

Ve středu 5. 4. se zde utkají nejlepší mladí dějepisáři z jihočeských gymnázií, ve čtvrtek a pátek zde budou soutěžit  studenti historie filozofických a pedagogických fakult téměř ze všech českých univerzit.

Obě akce se konají nezávisle na sobě. U středeční akce se jedná o Krajské kolo XXVI. ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií České republiky a Slovenska. Tohoto kola se zúčastní tříčlenná družstva z 11 jihočeských gymnázií. Úkolem studentů bude po dobu 60 minut písemně řešit otázky z našich národních dějin v rozmezí 1949-1967, tj. od období druhého roku komunistického režimu až po události, které přímo vedly k událostem Pražského jara 1968. Otázky mají různou podobu,  např. se doplňují údaje, vybírá se z nabídky odpovědí i se poznávají osobnosti daného období z dobových fotografií. Sami učitelé dějepisu se shodují, že náročnost testových otázek je opravdu mimořádná a že bez speciální a dlouhodobé přípravy studentů je nemožné v této soutěži uspět. První tři družstva, která uspějí v krajském kole, postoupí do celostátního kola v Chebu. Jihočeské kolo soutěže pořádá Gymnázium Jírovcova v Českých Budějovicích s Historickým ústavem Filozofické fakulty JU.

Historický ústav FF JU pak od čtvrtka 6. 4. do pátku 7. 4. pořádá také Celostátní studentskou vědeckou konferenci Historie 2016. Zúčastní se jí studenti historie filozofických a pedagogických fakult takřka ze všech českých univerzit. Do soutěže se přihlásilo 26 studentů se svými pracemi. Ty se týkají různých témat z českých i světových dějin a jsou rozloženy do širokého časového rozmezí od pozdního středověku až do poloviny dvacátého století.

Tato soutěž bývá zpravidla prvním výstupem talentovaných adeptů historického řemesla na veřejnosti a v minulosti se jí zúčastnila celá řada dnes významných českých historiků. Soutěž má za cíl podpořit velmi talentované studenty historie na vysokých školách, kteří se zaměřují na vlastní badatelské téma. Studenti toto téma musí zpracovat do písemné práce a v rámci soutěže jej prezentovat a také obhájit výsledky výzkumu. Tím se prokáže jejich schopnost vědecky pracovat. Nakonec bude ze všech soutěžních studií vybráno deset nejlepších, které budou publikovány ve vydaném sborníku z konference. Na Jihočeskou univerzitu se soutěž vrací po 17 letech, konala se zde v roce 2000.

Obě akce se konají v aule v kampusu. Krajské kolo dějepisné soutěže ve středu 5. 4. od 10 hodin, Celostátní studentská vědecká konference Historie 2016 bude zahájena ve čtvrtek 6. 4. v 9 hodin.

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
tisková mluvčí JU
tel.: 389 032 160, 724 347 949,
e-mail: dvorakovad@jcu.cz

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách