31. 3. 2017/Centrum polární ekologie Přírodovědecké fakulty JU pořádá mezinárodní konferenci k Arktidě a změnám klimatu

Největší konference zaměřená na bádání Arktidy a změny klimatu, která se na světě letos koná, byla dnes, tj. 31. 3. 2017 zahájena v Praze. Pořádá ji Centrum polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s Mezinárodní komisí koordinující výzkum Arktidy. Diskutovat na ni přijelo 700 odborníků z celého světa. Týden arktické vědy 2017 se koná do 7. 4. v Kongresovém hotelu Clarion v Praze.

Cílem konference je setkání odborníků z celého světa, kteří se zabývají změnou klimatu a jeho dopady na arktický ekosystém, a to z různých pohledů. Právě arktický ekosystém je jeden z nejdůležitějších, jeho přírodní podmínky ovlivňují globální stabilitu Země.

„Konferenci jsme zahájili dnes dopoledne a odpoledne již startuje pracovní program. Ten má dvě části. Od pátku do pondělí budou probíhat zasedání odborných komisí. Ta se konají jednou za rok a projednávají se na nich palčivé otázky výzkumu, například kudy se má ubírat vědecké bádání v reakci na nově získané poznatky, jaké vědecké obory je potřeba podpořit, aby se efektivně mohlo pokračovat ve výzkumu, či jaké projekty se budou v nadcházejícím období financovat,“ sdělil vedoucí centra polárníků Jihočeské univerzity a jeden z organizátorů akce docent Josef Elster a doplnil, že v úterý 4. dubna začne druhá, vědecká část programu. Ta přinese velké množství odborných přednášek a prezentací na různá témata týkající se Arktidy.

Pořadatelé mají nahlášeno přes 500 odborných příspěvků. Se stěžejní přednáškou vystoupí profesor Joachim Schellnhuber, teoretický fyzik, zakladatel a ředitel Ústavu klimatických změn v Postupimi, a profesor Terry Callaghan ze Švédské královské akademie věd, Univerzity v Sheffieldu a Tomské státní univerzity, medailista Mezinárodní arktické vědecké komise pro rok 2017. Ten přednese příspěvek Rychle se měnící Arktida: co víme, co musíme vědět a jak můžeme identifikovat a překonat výzvy ve vědách o Arktidě.

„Mezi účastníky konference jsou nejen vědci, ale také manažeři arktických stanic, politici či zástupci průmyslu a nevládních organizací, tedy všichni ti, které spojuje téma ochrany arktické přírody,“ upřesnil Josef Elster a doplnil, že všechny příspěvky, které budou na akci prezentovány, jsou k dispozici na webové stránce konference www.assw2017.eu.

Pořádání konference je pro zvoleného organizátora prestižní záležitostí. Ujímá se jí vždy jedna z členských zemí Mezinárodní komise koordinující výzkum Arktidy. Letos pořadatelství převzalo Centrum polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, které Českou republiku v této komisi zastupuje.

………………………………………..

Centrum polární ekologie Přírodovědecké fakulty JU se na výzkum Arktidy specializuje dlouhodobě. Je to jediné takto zaměřené pracoviště v České republice. Po účely soustředěného bádání vybudovalo specializované pracoviště na Jihočeské univerzitě i přímo v Arktidě, kde má k dispozici vědeckou stanici přímo v Longyearbyenu, správním městě Svalbardu, dále terénní výzkumnou stanici v zátoce Petunia a nově i expediční vědeckou loď.

 

Kontakt:
Mgr. Alexandra Bernardová, Centrum polární ekologie Přírodovědecké fakulty JU, tel.: 604 475 490, e-mail: alex.bernardova@gmail.com
Mgr. Dagmar Dvořáková, tisková mluvčí JU, tel.: 389 032 160, 724 347 949, e-mail: dvorakovad@jcu.cz

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách