3. 8. 2017/Archeologický ústav FF JU spolupracuje na záchranném archeologickém výzkumu na stavbě dálnice D3 - pozvánka na prezentaci

V letošním roce provádí Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích záchranný archeologický výzkum tří pravěkých mohyl u obce Plav, okr. České Budějovice, které budou zničeny plánovanou stavbou dálnice D3.

V souvislosti s tím mají odborníci nyní unikátní příležitost kompletně odkrýt a zdokumentovat tři mohyly s pohřby z doby bronzové a starší doby železné (tj. z 2. a z první poloviny 1. tisíciletí př. Kr.). Lokalita patří k nejvýznamnějším mohylovým pohřebištím v jižních Čechách, všechny dosavadní poznatky o ní však pocházely z výkopů v 19. století. Na archeologickém výzkumu v Plavu dále spolupracují i archeologové a studenti z Univerzity v německém Hamburku, kteří provádějí geofyzikální měření v okolí zkoumaného mohylníku.

Nyní poprvé probíhá na této památce moderní odkryv, jehož dosavadní výsledky budou prezentovány v úterý 8.8.2017 v 10 hodin přímo na místě výzkumu.

Svoji účast, prosím, potvrďte do pondělí 7. 8. do 15 hodin na e-mail: dvorakovad@jcu.cz.

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
tisková mluvčí JU
Tel.: 389 032 160, 724 347 949
E-mail: dvorakovad@jcu.cz

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách