27. 3. 2017/Jihočeská univerzita stále přijímá přihlášky ke studiu

Zájemci o studium na VŠ v následujícím akademickém roce mohou stále podávat přihlášky na Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích. Hlásit se je možné na všech osm fakult univerzity. Na výběr je více než 200 bakalářských i navazujících magisterských oborů. Polovina fakult přijímá přihlášky do konce března, další tři mají termín dubnový, jedna květnový.

Uchazeči mohou vybírat z oborů zaměřených na ekonomiku a obchod, přírodní a společenské vědy, zemědělství, rybářství, zdravotnictví nebo vzdělávání. Celkem univerzita nabízí přes 200 bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů. Obory lze studovat v denní formě studia, vybrané obory také dálkově. Takzvaná kombinovaná forma studia je především vhodná pro studenty, kteří již pracují a potřebují upravený režim výuky.

Termíny pro podání přihlášek se u jednotlivých fakult liší. Fakulta rybářství, Teologická, Zdravotně sociální a Zemědělská přijímají přihlášky do Bc. i navazujících Mgr. oborů do konce března. Pedagogická fakulta přijímá přihlášky do Bc. a navazujících Mgr. oborů do 10. 4., Ekonomická fakulta do 14. 4. Filozofická a Přírodovědecká fakulta měly termín pro podání přihlášek do Bc. oborů do 15. 3. Termín pro podání do navazujících Mgr. oborů má Filozofická fakulta do 28. 4., na Přírodovědeckou fakultu je možné se hlásit až do 15. 5.

Přijímací řízení se na všech fakultách JU koná v červnu. Podmínky k přijetí mají fakulty nastaveny rozdílně. Některé přijímají uchazeče na základě studijních výsledků ze střední školy a přijímají tak bez zkoušek, další využívají například fakultních testů a testů SCIO, některé také talentových a ústních zkoušek.

Poplatek za podání přihlášky je na všech fakultách jednotný a činí 500 korun. Počet podaných přihlášek není omezen, zájemce se může hlásit na kolik oborů či kombinací oborů chce. Přihláška se na většinu oborů podává online pomocí takzvané elektronické přihlášky. Na některé fakulty je nutné takto zadanou přihlášku ještě vytisknout a poslat s podpisem poštou.

Bližší informace k přijímacímu řízení na JU jsou na webu univerzity www.jcu.cz/uchazec-o-studium.

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
tisková mluvčí JU
tel.: 389 032 160, 724 347 949
e-mail: dvorakovad@jcu.cz

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách