24. 8. 2017/Na „zlatou promoci“ po padesáti letech se chystají absolventi Zemědělské fakulty

Potkat se se spolužáky, zavzpomínat na studentská léta nebo si prohlédnout prostory, kde před lety probíhala výuka a zjistit, jaké změny za tu dobu zázemí doznalo. Tuto možnost mají v pátek 25. srpna 2017 všichni absolventi Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pro absolventy, kteří zakončili studia před padesáti let, to bude ještě o něco slavnostnější chvíle. K připomenutí kulatého výročí se pro ně chystá „zlatá promoce“.

Setkání absolventů pořádá Zemědělská fakulta JU jednou ročně již 18 let. Akce se koná vždy na konci srpna. Na setkání jsou zváni všichni absolventi fakulty bez rozdílu roku zakončení studia. Je to jedinečná možnost, kdy se mohou najednou setkat mladší a starší spolužáci.

Letošní setkání bude výjimečné především pro absolventy, kteří tento rok slaví padesát let od absolutoria, tedy pro ty, kteří svá studia zakončili v roce 1967. Při této příležitosti pro ně fakulta připravila slavnostní „zlatou promoci“. V průběhu ní budou „zlatým“ absolventům předány pamětní listy, absolventi budou slavnostně oděni v talárech a zazní i studentská píseň Gaudeamus igitur. Je to v pořadí třetí „zlatá promoce“, kterou fakulta slaví, tedy jde o třetí nejstarší absolventský ročník v historii fakulty. Ta byla založena v roce 1960. Na promoci po padesáti letech se chystá více než čtyřicítka absolventů z roku 1967.

Program akce začíná již odpoledne, kdy si zájemci prohlédnou v doprovodu průvodců zrekonstruované i nově vybudované prostory fakulty. Setkání pak od podvečerních až do pozdně večerních probíhá v menze univerzity, která je pro tento účel dočasně upravena jako velký salonek. Účastníci zde mají možnost zavzpomínat na vysokoškolská léta a popovídat si v klidu u pohoštění se svými kamarády ze studií.

Zemědělská fakulta JU byla založena v roce 1960 jako jedna z fakult Vysoké školy zemědělské v Praze. Nesla tehdy název Provozně ekonomická fakulta v Českých Budějovicích. V roce 1985 se fakulta přejmenovala na Agronomickou fakultu v Českých Budějovicích, stále však patřila pod Vysokou školu zemědělskou v Praze. Změna nastala v roce 1991, kdy byla založena Jihočeská univerzita a Zemědělská fakulta se stala jednou z jejích zakládajících fakult.

Za dobu své činnosti ZF JU doznala mnoha změn, mimo jiné rozšířila nabídku svých oborů i svého zázemí. Rozšířila taktéž spolupráci s českými i zahraničními partnery i portfolio své vědecké práce. V současné době fakulta nabízí 9 bakalářských, 10 magisterských a 9 doktorských oborů, které lze studovat v prezenční a kombinované formě studia. Aktuálně fakultu navštěvuje téměř tisíc pět set studentů.

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
tisková mluvčí JU
Tel.: 389 032 160, 724 347 949
E-mail: dvorakovad@jcu.cz

Naše fakulty

Více o našich fakultách