2. 10. 2017/Jihočeská univerzita zahájila nový akademický rok

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích dnes odstartovala nový akademický rok. Do lavic po prázdninách zasedlo deset a půl tisíce vysokoškoláků. Mezi nimi jsou téměř čtyři tisícovky prváků - studentů prvních ročníků bakalářských a magisterských oborů.  

Studenti se zapsali do více než dvou set bakalářských, magisterských a doktorských oborů na osmi fakultách JU. Třicet oborů mají možnost studovat také v anglickém a tři v německém jazyce. Dvě třetiny studentů budou studovat v prezenční (denní) formě, ostatní pak ve formě kombinované, tedy dálkově.

JU nabízí ke studiu široké spektrum oborů – přírodní (zaměřené na zemědělství, rybářství, ochranu vod, přírodní vědy), ekonomické, společenské (učitelství různé specializace, filologii, historické vědy, historii, teologii), zdravotnické (obory zaměřené na výchovu zdravotních sester, porodních asistentek, záchranářů a dalších) a sociální (sociální práce, pedagogika volného času).

Nejvíce studentů mají tradičně největší fakulty JU, ke kterým patří fakulta pedagogická, zdravotně sociální a ekonomická.

V novém akademickém roce bude JU pokračovat také s Univerzitou třetího věku (U3V)a Dětskou univerzitou (DU). U3V je zaměřená na zájemce v postproduktivním věku. Nabízí jim širokou škálu kurzů, např. jazykových, počítačových, kurzy z oblasti zdraví, kultury či historie. DU je určena dětem ve věku 6 až 15 let, které mají zájem o poznávání světa. V rámci výuky získají nové poznatky a vědomosti, seznámí se s vysokoškolským prostředím a odborníky, kteří na univerzitě pracují. Prakticky si nové věci také vyzkouší.

 
Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
tisková mluvčí JU
Tel.: 389 032 160, 724 347 949
E-mail: dvorakovad@jcu.cz

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách