15. 5. 2017/Profesor John Rogers Searle, odbornou veřejností nazývaný jedním z největším žijících filosofů, vystoupí s přednáškou na Filozofické fakultě JU

Profesor J. R. Searle se zabývá klasifikací mluvních aktů a teorií řečového jednání. Renomé si vydobyl svými tezemi v oblasti jazyka a myšlení a jazyka a skutečnosti, tedy tím, jak si lidé konstruují okolní svět. Zabývá se též možnostmi lidské inteligence v porovnání s inteligencí umělou - počítači. Přednáška The Language of Fiction se uskuteční na Filozofické fakultě JU v úterý 16. května.

„John Rogers Searle je ohromná kapacita. Brilantní mozek jakých není mnoho,“ sdělil prof. Vladimír Papoušek, děkan Filozofické fakulty JU. Podotkl, že návštěva J. R. Searla se domlouvala více než půl roku. Fakulta chtěla setkání uspořádat už loni na podzim, kdy slavila desáté výročí svého založení. S ohledem na pracovní možnosti prof. Searla se ji však podařilo domluvit až nyní. A děkan FF JU dodává, že je tomu nesmírně rád. „Osobnosti formátu Johna R. Searla nenavštěvují Českou republiku často. Moc vítám příležitost, že si ho mohou poslechnout naši studenti.“ Profesor Searle působí na University of California, Berkeley.

Přednáška se koná od 12 hodin v budově Filozofické fakulty JU v univerzitním kampusu. Přednáška proběhne v anglickém jazyce bez tlumočení a je volně přístupná studentům a pracovníkům univerzity i široké veřejnosti.

…………………….

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byla založena v roce 2006. Je jednou z osmi fakult, které JU tvoří. Na FF JU působí osm ústavů, které nabízí vzdělání v historických a filologických oborech, v oborech estetika a dějiny umění a ve vybraných oborech také vzdělávání budoucích středoškolských učitelů. Na fakultě působí excelentní vědecké týmy zaměřující se například na dějiny české literatury, archeologii a dějiny společnosti českých zemí.

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
tisková mluvčí
tel.: 389 032 160, 724 347 949
e-mail: dvorakovad@jcu.cz

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách