12. 6. 2017/ Odborníci virtuálně zrekonstruují zaniklá místa Šumavy

Jihočeští a bavorští vědci společně virtuálně zrekonstruují zaniklé lokality Šumavy. S pomocí historických fotografií, starých map a počítačových simulací vytvoří interaktivní mapu míst, která vlivem poválečného dění a vysídlení původního obyvatelstva nenávratně zmizela z krajiny. Součástí mapy budou také ukázky původního osídlení. Některé významné objekty vědci zrekonstruují i prostorově ve 3D.

Interaktivní mapa vznikne v rámci projektu PhotoStruk - Analýza historických FOTOgrafií pro virtuální rekonSTRUKci kulturního dědictví v česko-bavorském příhraničí. Projekt společně řeší Ústav aplikované informatiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Ústav aplikované informatiky Technické univerzity v Deggendorfu.

Šumava byla pro výzkum zvolena záměrně. „Tato volba byla zcela přirozená, jelikož Šumava je příhraniční oblastí, která nás svým způsobem spojuje, a dále je to místo, které se v důsledku válečného dění a následného vysídlení původního obyvatelstva výrazně měnilo. Je zde proto co zkoumat,“ vysvětluje vedoucí české části projektu dr. Libor Dostálek z Přírodovědecké fakulty JU.

Dodává, že projekt má i další partnery. „Významně se zapojí také Museum Fotoatelier Seidel. To vlastní bohatý archiv historických fotografií, a to díky původnímu majiteli Josefu Seidelovi, který byl vášnivým fotografem Šumavy. Na počátku dvacátého století, kdy ateliér vedl, na fotografiích zachycoval šumavské vesnice a osady, krásy přírody i místní obyvatelstvo. Díky tomu máme k dispozici dostatečně bohatý materiál, který potřebujeme pro studium zmizelé krajiny,“ říká Libor Dostálek.  

Vznik interaktivní mapy představuje složitý proces. „Při práci budeme propojovat historické mapy, písemné prameny s historickými fotografiemi zaniklých míst. Pracovat budeme také s daty pořízenými z leteckého laserového skenování povrchu Země, takzvanými LiDARy. Ty nám umožňují odfiltrovat vegetační pokryv a pozorovat například reliéfní stopy zaniklých polních systémů a pozůstatky zničených staveb. S pomocí moderních technologií budeme sledovat krajinu očima Josefa Seidela,“ popisuje způsob vzniku mapy Libor Dostálek s tím, že do sběru informací odborníci zapojí také veřejnost. „Lidé ve svých albech, která mají například po prarodičích, uchovávají často poklady nebo mají cenné vzpomínky na zaniklá místa.“ Součástí projektu je též vypracování samotné metodologie analýzy historických fotografií, která naznačí možnosti jejich využití na další lokality a zdroje dat.

Jelikož se jedná o velké území, odborníci v první fázi počítají, že použijí vzniklou metodologii na přibližně 40 místech. „Volíme místa, která zcela či částečně zanikla nebo byla později obnovena. V jižních Čechách je více než tři sta zaniklých obcí a více než jeden tisíc zaniklých osad, samot a hospodářských objektů,“ upřesňuje další členka týmu archeoložka Klára Paclíková. A doplňuje: „Zaměříme se na ta místa, kde se nám daří dohledat fotografie a další historické prameny. To je totiž zásadní. Bez dostatku informací není možné cokoliv zrekonstruovat.“ Dodává, že například pro virtuální rekonstrukci jednoho objektu potřebují desítky fotografií a archivních i archeologických údajů, aby bylo možné zachytit jeho přesnou podobu.

Každý z partnerů zajišťuje jinou oblast projektu. Ústav aplikované informatiky Přírodovědecké fakulty JU je zodpovědný za sběr dat a jejich historickou analýzu a také za dlouhodobou archivaci dat projektu. Ústav aplikované informatiky Technické univerzity v Deggendorfu bude vytvářet interaktivní mapu a rozhraní pro komunikaci s veřejností. Celkem se do projektu zapojí tři desítky odborníků z různých oborů.

Projekt byl zahájen na podzim minulého roku a plánuje se na tři roky. Úvodní měsíce byly věnovány sestavení česko-bavorského týmu, organizaci pracovních postupů, sestavení metodologie a vytyčení dílčích podcílů, jejichž plněním se bude směřovat k výsledkům projektu. „V současné době je v plném proudu již sběr dat, nyní nám počasí umožní i práci v terénu,“ zakončuje Klára Paclíková.

Projekt byl podpořen z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 i ze státního rozpočtu. Univerzity na jeho realizaci získaly sumu 806 408 EUR.

 

Kontakt:

RNDr. Libor Dostálek, ústav aplikované informatiky Přírodovědecké fakulty JU, tel.: 603 533 825, e-mail: dostalek@prf.jcu.cz

Mgr. Dagmar Dvořáková, tisková mluvčí JU, tel.: 389 032 160, 724 347 949, e-mail: dvorakovad@jcu.cz