12. 1. 2017/JU pořádá Den otevřených dveří - největší akci letošního roku

V pátek 13. ledna 2017 pořádá Jihočeská univerzita den otevřených dveří. Jde o největší akci, kterou JU letos pořádá. Do tradiční celodenní akce se zapojí všech osm fakult univerzity. Ty budou návštěvníky informovat o možnostech studia na JU, nabízených oborech, podmínkách přijímacího řízení a dalších věcech, které je na studiu na JU zajímají. Program zpestří komentované prohlídky zázemím fakult, ukázky přístrojů, které vědci používají při své práci, nebo hry a kvízy. Den otevřených dveří JU se koná od 9 do 15 hodin.

„Den otevřených dveří pro nás představuje jedinečnou možnost, jak se prezentovat zájemcům o studium. Právě uchazeči o studium jsou největší skupinou, která na tuto akci míří,“ sdělil Tomáš Machula, rektor JU. A dodal: „Snažíme se, abychom těm, kteří na den otevřených dveří přijdou, poskytli co nejucelenější informace k nabídce oborů, k náplni studia, k uplatnitelnosti absolventa na trhu práce nebo třeba i k výjezdům do zahraničí v rámci studia. Snad nejvíce se zájemci ptají na podmínky přijímacího řízení a to, co musí splnit pro přijetí na vybraný obor.“

S dotazy se návštěvníci budou moci obrátit na vyučující, pracovníky studijních oddělení fakult i vybrané studenty, kteří budou po celou dobu akce k dispozici. Fakulty se prezentují ve svých sídlech, což jim umožní představit i své zázemí. V kampusu v Branišovské ulici se prezentuje fakulta ekonomická, filozofická, přírodovědecká, rybářství a ochrany vod a zemědělská. Teologická fakulta se představí ve svém sídle v Kněžské ulici, pedagogická fakulta v budově v Jeronýmově a v Dukelské ulici a v ulici Na Sádkách a Zdravotně sociální fakulta na svých pracovištích v ulici U Výstaviště a J. Boreckého. 

Den otevřených dveří nabídne vedle informací o studiu též doprovodný program. Jeho cílem je zábavnou formou představit činnost fakult. Každá fakulta jej pojala po svém. Na ekonomické fakultě se návštěvníci například převtělí do šéfa supermarketu a vyzkouší si, jaké je to být vedoucím a jaká rozhodnutí musí pro úspěšný chod firmy činit. Filozofická fakulta provede zájemce časem a v archeologickém ústavu je seznámí s tím, kde v jižních Čechách provádí studenti a pracovníci ústavu průzkumy a co se jim při tom podařilo objevit. Na pedagogické fakultě se představí populární 3D tisk i to, jak lze bezkontaktně pouze s pomocí gest a speciálního programu ovládat počítač. Přírodovědecká fakulta nabízí přednášky mj. o výzkumu na Špicberkách, kde má JU vlastní polární stanici. Fakulta rybářství a ochrany vod nabídne tipy na zpracování ryb, připravena je také ochutnávka rybích produktů. Teologická fakulta připravila netradiční prohlídku zázemím fakulty pomocí QR kódů. Ten si návštěvník načte přes svůj mobil a na telefonu se mu zobrazí text s informacemi o místě, kde se nachází, čím se dané pracoviště zabývá i pokynem, jakou trasou má postupovat dále. Na zdravotně sociální fakultě zájemci například načerpají rady týkající se zdravého životního stylu nebo si prohlédnout učebnu přebudovanou na nemocniční pokoj s potřebným vybavením včetně figurín a pomůcek, který studenti využívají pro praktický nácvik činností. Zemědělská fakulta nabízí mj. prohlídku vlastního minipivovaru, kterým provede sám pan sládek, a také školního statku s ukázkou chovu hospodářských zvířat, o které se na statku starají. 

Bližší informace k programu na www.jcu.cz/o-univerzite/aktuality/den-otevrenych-dveri-na-jihoceske-univerzite-1

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
tisková mluvčí JU
Tel.: 389 032 160
Mobil: 724 347 949
E-mail: dvorakovad@jcu.cz

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách