8. 2. 2016/Akademický senát Jihočeské univerzity ve třetí volbě kandidáta na rektora nezvolil

Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v pondělí 8. února 2016 na svém zasedání volil rektora pro funkční období 2016–2020. Senát vybíral ze tří kandidátů, kterými byli současný rektor JU prof. Libor Grubhoffer, děkan Zemědělské fakulty JU prof. Miloslav Šoch a prof. Pavel Kozák, ředitel Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického Fakulty rybářství a ochrany vod JU. Volba byla tříkolová. Ani v jednom z kol nezískal kandidát na rektora nadpoloviční většinu hlasů, rektor tak nebyl zvolen. Z tohoto důvodu vyhlásil Akademický senát JU volbu čtvrtou. Ta se bude konat 3. března 2016.

Volba byla tříkolová, což je maximum, které umožňuje Volební a jednací řád Akademického senátu JU. Dle pravidel do druhého kola postoupili kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, kterými byli prof. Libor Grubhoffer a prof. Pavel Kozák. Žádný z těchto kandidátů však nezískal ve druhém, ani třetím kole nadpoloviční většinu hlasů, tj. minimálně podporu 21 senátorů ze čtyřicetičlenného senátu.

Rektora Jihočeské univerzity volí Akademický senát JU, který má 40 členů tvořených zástupci všech osmi fakult univerzity. Každou fakultu zastupuje pět senátorů – tři akademičtí pracovníci a dva studenti. Nový rektor je zvolen, pokud pro něj hlasuje minimálně 21 senátorů. Ve třech dnes proběhlých kolech se tak však nestalo, proto Akademický senát JU vyhlásil čtvrtou volbu.

Harmonogram čtvrté volby
pondělí 8. 2. 2016                              - vyhlášení volby
do pondělí 15. 2. 2016 do 12 hodin      - podávání návrhů kandidátů
pondělí 22. 2. 2016 ve 12 hodin           - zveřejnění seznamu kandidátů souhlasících s kandidaturou
do pátku 26. 2. 2016 do 12 hodin         - možnost vznesení připomínek k navrženým kandidátům
úterý 1. 3. 2016 ve 14 hodin                 - shromáždění akademické obce, představení kandidátů
čtvrtek 3. 3. 2016 ve 14 hodin               - zasedání Akademického senátu JU, volba kandidáta na funkci rektora

 

Harmonogram a podmínky volby jsou k dispozici na: www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-struktura/senate/volba-kandidata-na-funkci-rektora-ju-pro-obdobi-2016-2020

Funkční období stávajícímu rektorovi Jihočeské univerzity prof. Liboru Grubhofferovi končí 31. 3. 2016.

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
PR manažerka
Útvar vnějších vztahů a komunikace Jihočeské univerzity
Tel.: 389 032 160
Mobil: 724 347 949
E-mail: dvorakovad@jcu.cz

Naše fakulty

Více o našich fakultách