26. 2. 2016/Jihočeská univerzita pořádá den s vědou pro celou rodinu

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích pořádá v sobotu 27. února 2016 den s vědou. Akce s názvem Věda pro každého v Géčku je určena pro širokou veřejnost, malé i velké. Cílem je hravou a poutavou formou představit Jihočeskou univerzitu a činnost jejích fakult. Programem, který se bude skládat z pokusů, praktických ukázek, soutěží a her, provedou odborníci a studenti z univerzity. Akce se od 11 hodin koná v Nákupním centru Géčko v Českých Budějovicích.

Program akce připravily fakulty univerzity. Je sestavený tak, aby jak pobavil a umožnil se aktivně do něj zapojit, tak poskytl informace a něčemu přiučil. Program bude souběžně probíhat na pódiu a doprovodných stanovištích. Na pódiu se návštěvníkům představí interaktivní show Fyzika a chemie hravě, při které budou pracovníci univerzity předvádět fyzikální a chemické pokusy. Při experimentech budou vyučujícím asistovat zájemci z řad diváků. Program na pódiu startuje v 11, 12, 14, 15 a 16 hodin. Doprovodný program na stanovištích bude probíhat po celou dobu akce.     

Výběr z programu:
- fyzikální a chemické experimenty (např. pozorování tepelných jevů termokamerou, tepelná vodivost různých látek, pokusy s tekutým dusíkem)
- psaní kovem pod napětím (pomocí hřebíku napojeného na baterii lze psát na papír napuštěný speciální chemikálií, pod kterou je umístěn alobal)
- ukázka robotických hraček
- akvária s rybami a raky
- děti se naučí pracovat s mikroskopem a budou si moci prohlížet připravené preparáty  
- ukázka umělých modelů obojživelníků, plazů, některé modely jsou i rozkládací, slouží pro názornou ukázku při výuce
- prezentace Centra prevence civilizačních chorob, které působí na Zdravotně sociální fakultě JU (zájemci se budou moci např. nechat změřit tlak a cholesterol nebo získat rady týkající se zdravého životního stylu a informovat se o programu prevence cukrovky)

 

Akce potrvá do 16.30 hodin.

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
PR manažerka
Útvar vnějších vztahů a komunikace Jihočeské univerzity
Tel.: 389 032 160
Mobil: 724 347 949
Email: dvorakovad@jcu.cz

 

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách