22. 4. 2016/Nejlepší diplomová práce za rok 2015 z humanitních a společenských věd patří studentce Filozofické fakulty Jihočeské univerzity

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity má nejlepší diplomovou práci za minulý rok v oblasti humanitních a společenských věd. Rozhodlo o tom Nakladatelství Academia, které působí při Akademii věd ČR a které hodnotilo nejlepší diplomové práce v rámci studentské soutěže. Autorkou oceněné práce s názvem Marie Kudeříková: Životnost mýtu a lidské zkušenosti je studentka Filozofické fakulty Jihočeské univerzity Daniela Poláková. Ve své závěrečné práci se autorka věnuje mladé protifašistické bojovnici Marii Kudeříkové, která byla za svoji účast v odboji během druhé světové války uvězněna a následně popravena. Úspěch v soutěži zaručuje Daniele Polákové vydání oceněné práce v Nakladatelství Academia, a to zcela zdarma.

Daniela Poláková byla oceněna za diplomovou práci, kterou zakončovala studium magisterského oboru Literárně-historická studia. Před tím na stejné fakultě absolvovala bakalářskou Bohemistiku. V současné době pokračuje na Filozofické fakultě JU dále ve studiu, a to jako doktorandka Dějin novější české literatury.

„V diplomové práci se věnuji Marii Kudeříkové, dívce, která byla popravena za druhé světové války za protistátní činnost a později se stala oficiální hrdinkou komunistického režimu. Snažila jsem se zmapovat, jak se vyprávění o ní proměňovala v čase. Zaujalo mě, jak rychlý je to proces, jak se jakékoli vyprávění, a to i vyprávění o skutečných postavách, proměňuje v souladu s dobovou řečí, a jak rychle může někdo z dějin úplně vymizet. Dnes jméno Marie Kudeříkové zná jen málo mých vrstevníků. Zajímalo mě také, jakým způsobem se toto stalo a co k tomu mohlo přispět. V podobném tématu chci pokračovat i v rámci své disertace,“ přibližuje téma i náplň bádání autorka práce Daniela Poláková.

Nakladatelství Academia vyhlašuje studentskou soutěž čtvrtým rokem. Soutěží se ve třech kategoriích, a to v kategorii Humanitní a společenské vědy, Vědy o živé přírodě a chemické vědy a Vědy o neživé přírodě. Do soutěže bylo letos přihlášeno celkem 53 diplomových prací, které hodnotila osmnáctičlenná odborná porota. Ta je složena z předních představitelů české vědy. Porotci u prací hodnotili nejen faktickou správnost, ale také čtivost a schopnost upoutat čtenáře. Vítězství v každé kategorii zajišťuje studentovi, že jeho práci vydá Nakladatelství Academia, a to zdarma a do jednoho roku od účasti v soutěži. Slavnostní vyhlášení soutěže se konalo 11. dubna 2016 v budově Akademie věd ČR v Praze.

Soutěž je určena studentům a absolventům českých vysokých škol, kterým je méně než 28 let. Práci přihlašuje do soutěže katedra nebo vedoucí práce, kde byl, nebo je autor přihlášen ke studiu a kde byla magisterská práce obhájena. Práce musí získat známku výborně a musí být obhájena v předešlém kalendářním roce, než se koná soutěž.

Nakladatelství Academia se zaměřuje na vydávání publikací ze všech vědních oborů. Vydává například původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů nebo populárně naučnou literaturu.  

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
PR manažerka
Útvar vnějších vztahů a komunikace Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Tel.: 389 032 160
Mobil: 724 347 949
E-mail: dvorakovad@jcu.cz

 

 

Pozn.:
Foto - Akademický bulletin, Stanislava Kyselová

Naše fakulty

Více o našich fakultách