22. 2. 2016/Volební komise Akademického senátu JU zveřejnila jména kandidátů do čtvrté volby rektora

Dne 22. února 2016 zveřejnila volební komise Akademického senátu Jihočeské univerzity jména kandidátů, kteří do čtvrté volby vyjádřili souhlas s kandidaturou na funkci rektora JU pro volební období 2016-2020.

Kandidáty jsou:
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., děkan Teologické fakulty JU,
doc. PhDr. Lubomír Pána, Ph.D., dr.h.c., rektor Vysoké školy evropských a regionálních studií, o.p.s.,
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, prorektorka pro zahraniční vztahy JU.
 

Představení kandidátů se bude konat v úterý 1. března ve 14 hodin v aule JU. Samotná volba rektora proběhne o dva dny později, tj. ve čtvrtek 3. března ve 14 hodin.

Rektora Jihočeské univerzity volí Akademický senát JU. Ten má 40 členů, které tvoří zástupci všech osmi fakult univerzity. Každá fakulta je v senátu zastoupena třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty. Volba probíhá tajným hlasováním a může mít maximálně tři kola. Do druhého a třetího kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů může postoupit z prvního kola i více kandidátů. Návrh kandidáta na funkci rektora je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů senátu, tedy minimálně 21 senátorů.

První volba se konala 8. prosince 2015. Kandidáty byli prof. Libor Grubhoffer a prof. Miloslav Šoch. Druhá volba se konala 12. ledna 2016 a o funkci rektora se ucházeli tři kandidáti - prof. Václav Bůžek, prof. Libor Grubhoffer a prof. Daniel Štys. Třetí volba proběhla 8. února a měla tři kandidáty - prof. Libora Grubhoffera, prof. Pavla Kozáka a prof. Miloslava Šocha. V žádné z dosud konaných voleb nezískal ani jeden z kandidátů potřebnou nadpoloviční většinu hlasů a kandidát na funkci rektora nebyl zvolen. Z tohoto důvodu Akademický senát JU vyhlásil čtvrtou volbu.

Mandát stávajícímu rektorovi prof. Liboru Grubhofferovi končí 31. 3. 2016.

Oficiální oznámení volební komise AS JU a další materiály související s volbou kandidáta jsou k dispozici na: www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-struktura/senate/volba-kandidata-na-funkci-rektora-ju-pro-obdobi-2016-2020

 

Kontakt:

PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D. – místopředseda Akademického senátu JU, tel.: 602 175 857, e-mail: lnagy@ff.jcu.cz,

Mgr. Dagmar Dvořáková - PR manažerka, útvar vnějších vztahů a komunikace Jihočeské univerzity, tel.: 389 032 160, mobil: 724 347 949, e-mail: dvorakovad@jcu.cz.

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách