2. 2. 2016/Ústav anglistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity pořádá Den seminářů a přednášek pro veřejnost

Stát se na den studentem filozofické fakulty a poslechnout si přednášky o literatuře, kultuře anglofonních zemí nebo úvodu do překladu. Tuto možnost budou mít studenti gymnázií a středních škol a také zájemci z řad veřejnosti na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity. Ústav anglistiky pořádá ve středu 3. února 2016 Den přednášek a seminářů.

„Obdobnou akci pořádala Filozofická fakulta Jihočeské univerzity již minulý rok, tehdy pod názvem Den s filologií. Tehdy se najednou prezentovaly všechny filologické ústavy fakulty. Akce měla mezi účastníky velmi kladný ohlas. To nás motivovalo akci pořádat i letos jen s tím rozdílem, že ústavy se nebudou prezentovat najednou, ale v různých termínech, aby nedocházelo ke kolizi termínů a zájemci si mohli vybrat z co nejširší nabídky přednášek. Cílem akce je přiblížit středoškolákům jazykové obory, které náš ústav anglistiky nabízí a současně jim umožnit poslechnout si přednášky na zajímavá témata,“ vysvětluje vedoucí ústavu anglistiky Filozofické fakulty JU Ladislav Nagy.

Akce je určena především studentům a pedagogům jihočeských gymnázií a středních škol. Vítána je však také veřejnost.

Program je složený z přednášek a seminářů. Ty poskytnou úvodní vhled například do anglické a americké literatury, do kultury anglofonních zemí nebo do problematiky překladu.

Program:

10.00 - Současná anglická a americká literatura v českých překladech

11.00 – Úvod do kulturních studií anglofonních zemí

13.00 – Anglická morfologie v praxi

14.00 – Překladatelský seminář

 

Přednášky se konají v sídle Filozofické fakulty v univerzitním kampusu v Branišovské ulici. Z důvodu velkého zájmu se zájemci na jednotlivé přednášky musí hlásit přes e-mail: koldova@ff.jcu.cz.

---------------------------------------------

Ústav anglistiky funguje na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity od roku 2010. V současné době nabízí tři obory - dvouoborové bakalářské studium anglického jazyka a literatury, které lze studovat v kombinaci s historií, bohemistikou, francouzským, španělským a italským jazykem, germanistikou a teritoriálními studiemi, dále navazující magisterské studium v oboru Anglická a americká literatura (dvouoborové) a taktéž navazující magisterské studium učitelství anglického jazyka pro střední školy.

 

Kontakt:

PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D. – vedoucí ústavu anglistiky, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, tel.: 387 774 861, e-mail: lnagy@ff.jcu.cz

Mgr. Dagmar Dvořáková - PR manažerka, útvar vnějších vztahů a komunikace Jihočeské univerzity, tel.: 389 032 160, mobil: 724 347 949, e-mail: dvorakovad@jcu.cz

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách