15. 3. 2016/Fakulta rybářství bude mít vědeckou laboratoř v Číně

Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bude mít v Číně vlastní laboratoř zaměřenou na ochranu ryb a biotechnologie. Provozovat ji bude partnersky ve spolupráci s Výzkumným ústavem rybářství řeky Jang-c’-ťiang Čínské rybářské akademie věd. V minulých dnech tyto dvě instituce uzavřely příslušnou čtyřletou smlouvu. Její součástí je i dohoda o výměně akademických pracovníků a realizaci dlouhodobých stáží včetně studentských. Jihočeská univerzita tak bude mít ve světě svou třetí výzkumnou stanici. První vede na Papui-Nové Guineji známý český biolog Vojtěch Novotný, druhá se nachází v centrální části souostroví Špicberky v Severním ledovém oceánu. Obě tato pracoviště slouží českým vědcům jako terénní základny pro především biologické a klimatické terénní výzkumy.

„Ekonomicky silné postavení Číny umožňuje této zemi investovat do vědeckého výzkumu nemalé prostředky,“ říká Otomar Linhart, děkan Fakulty rybářství a ochrany vod. „Stávající ekologické znečištění země je přitom značné, proto se čistota vodních zdrojů společně s ochranou biodiverzity staly v současné době klíčovým vědeckým směrem. Zřízení společné laboratoře je pro nás sice novinkou, vědecká spolupráce a výměna studentů mezi našimi ústavy už ale funguje déle, přesně od roku 2005,“ dodává Otomar Linhart a připomíná například společný projekt zaměřený na zmrazování spermatu u jeseterů, studium dvou čínských doktorandů ve Vodňanech v letech 2008 - 2011 a společný projekt z let 2012 - 2014 zaměřený na analýzu znečišťujících látek ve vodním ekosystému řeky Jang-c’-ťiang.

Prostředky na provoz laboratoře ve stávajících prostorách čínského a českého partnera poskytnou obě pracoviště v závislosti na jejich dostupnosti. Očekává se, že na vědeckou činnost budou pracovníci získávat a spravovat finance získané z národních grantových agentur i od mezinárodních grantových poskytovatelů. Laboratoř bude mít ve svém vedení jednoho českého a jednoho čínského vědce. Podle svých deklarovaných cílů se zaměří především na aktivní výzkum umělé reprodukce ryb, zachování genetických zdrojů a rozvoj nových technologií u komerčně významných druhů stejně jako u těch ohrožených. Obě strany budou provádět výzkum s cílem rozvoje využití nových technologií v oblasti environmentální toxikologie a industrializace chovu ryb.

 

Kontakt:
Gabriela Bechynská
mediální zástupkyně FROV JU
GSM: 775 038 045
E-mail: gabriela@bechynsky.cz

Naše fakulty

Více o našich fakultách