15. 1. 2016/Filozofická fakulta Jihočeské univerzity udělila pamětní medaili prof. Martinu Hilskému

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity udělila dne 14. ledna 2016 pamětní medaili významnému anglistovi prof. PhDr. Martinu Hilskému, CSc., dr.h.c., MBE. Fakulta ocenila prof. Hilského za jeho dlouholetou spolupráci na poli anglické literatury a literární historie. Slavnostní předání se uskutečnilo před Vědeckou radou Filozofické fakulty JU.

Čestnou medaili předal prof. Hilskému děkan Filozofické fakulty JU prof. Vladimír Papoušek. Ten při svém proslovu k přítomným vyzdvihl zásluhy, které má prof. Hilský na tom, že na Filozofické fakultě JU je kvalitní anglistika. "Je to velká zásluha profesora Hilského, že na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity je tak kvalitní Ústav anglistiky, který se dále úspěšně rozvíjí. Stojí za tím především profesor Hilský, poděkovat je potřeba také jeho kolegům z ústavu," dodal děkan FF JU prof. Vladimír Papoušek. Dále ve svém proslovu zmínil, že kvality prof. Hilského dokládá i ocenění Česká hlava, které získat za činnost v humanitních oborech je výjimečné, jelikož ocenění doposud získávali odborníci především z přírodovědných oborů.

"Jsem velmi poctěn medailí Filozofické fakulty Jihočeské univerzity a mám dobrý pocit, že se podařilo to, co bylo smyslem mé práce zde, tedy že zde funguje anglistika nejen v bakalářském, ale i magisterském programu. Úroveň studentů skutečně vyrostla. Již máme za sebou první absolventy. Chci poděkovat kolegům z ústavu, jelikož to, že se tak daří anglistice, je z velké části jejich zásluha," vyznal se prof. Hilský ve svém proslovu po obdržení medaile.

----------------
Profesor Martin Hilský je významný anglista, znalec Shakespearova díla, překladatel z angličtiny, profesor anglické literatury na Filozofické fakultě JU a Filozofické fakultě UK, autor desítek studií a esejů o anglické a americké literatuře a držitelem mnoha ocenění, mj. Řádu britského impéria za zásluhy o šíření anglické literatury v ČR, medaile Za zásluhy o stát v oblasti kultury, školství, Ceny Toma Stopparda za rok 2002 udělovanou Nadací Charty 77 za překlady a interpretaci Shakespearova díla. Od loňského roku je také držitelem již zmiňované ceny Česká hlava, která je nejvyšším vědeckým vyznamenáním v Česku.

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
PR manažerka
Útvar vnějších vztahů a komunikace Jihočeské univerzity
Tel.: 389 032 160
Mobil: 724 347 949
E-mail: dvorakovad@jcu.cz

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách