11. 3. 2016/Filozofická fakulta JU podpořila zájem středoškoláků o humanitní obory veřejnými přednáškami

Řada velmi zajímavých akcí proběhla v uplynulých týdnech na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity. Přednášky a semináře, které nabídly filologické ústavy fakulty, byly určeny hlavně pro studenty středních škol, ale řada z nich se těšila i zájmu středoškolských učitelů a širší veřejnosti. Navazovaly na podobnou akci, která na fakultě s velkým úspěchem proběhla v loňkém roce pod názvem Den s filologií.

„Loňský zájem vysoce předčil naše očekávání a auly byly zcela zaplněné. I z důvodu vyššího pohodlí našich hostů jsme se proto  rozhodli rozprostřít přednášky a semináře do více dnů a každý ústav měl svůj program jiný den. Spolupráce s předními středními školami v regionu je pro nás velmi důležitá, neboť se snažíme získávat ty nejlepší studenty. Věříme, že řada oborů, které naše fakulta nabízí, pro ně může být první volbou,“ říká děkan fakulty Vladimír Papoušek.

Studentům středních škol se představily jihočeská anglistika, bohemistika a romanistika. Všechny obory nabídly zajímavou kombinaci přednášek a seminářů, během nichž studenti mohli osobně poznat vyučující a blíže se seznámit s tím, jakou formou probíhá výuka na vysoké škole. Právě konkrétní příklady byly studenty oceňovány nejvíce: Kateřina Kafková z táborského gymnázia Pierra de Coubertina například ve studentském listu oceňuje výklad o počítačovém překladu na Ústavu romanistiky. Jiní studenti zase uvítali překladatelské semináře, na nichž si pod vedením pedagogů mohli vyzkoušet konkrétní práci z textem. „Nejvíce jsem si užila překladatelský seminář a přednášku o slovotvorbě. Přístup všech profesorů byl více než vstřícný a při každé otázce se mi dostala srozumitelná a vlídná odpověď. Jestli bude příležitost, ráda bych si někdy poslechla další přednášky podobného rázu a vážně uvažuji o tom, že svá budoucí studia budu vykonávat právě na Jihočeské univerzitě,“ říká Kateřina Říhová z Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích a akci oceňuje i učitelka angličtiny z téhož gymnázia Dagmar Šimková: „ To, co oceňuji nejvíce, je možnost pro středoškolské studenty nahlédnout do práce univerzitních učitelů a studentů, nasát univerzitní atmosféru a podpořit  svůj zájem o angličtinu.“

Studium na filozofické fakultě zdaleka není jen teoretické a prakticky zaměřené semináře se setkávaly se zájmem, ale i překvapením studentů: „Nikdo z nás si předtím nedokázal představit, jak těžké překladatelství může být, navzdory tomu je to pro nás velká výzva a nepochybujeme, že někteří se jí v budoucnu rádi postaví. Třeba právě při studiu, jehož inspirace vzešla z této přednášky,“ říká Natálie Postlová z Gymnázia Česká a inspiraci zde našla i kantorka z téže školy Věra Regulová: „Byla jsem velmi příjemně překvapena, inspirována, poučena, namotivována – nejen ke své práci ve škole.“        

Filozofická fakulta hodlá ve spolupráci se středními školami v regionu pokračovat a dále ji prohlubovat. Iniciativa je součástí širší strategie fakulty, do které patří i expanze studijních programů: vedle výrazně filologického studia nabízí fakulta ve většině oborů učitelské studium pro střední školy a v angličtině, francouzštině a španělštině usiluje o akreditaci navazujícího magisterského studia překladatelství. 

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
PR manažerka
Útvar vnějších vztahů a komunikace Jihočeské univerzity
Tel.: 389 032 160
Mobil: 724 347 949
E-mail: dvorakovad@jcu.cz

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách