10. 5. 2016/Na JU bude přednášet americký velvyslanec

Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích navštíví ve středu 11. května 2016 americký velvyslanec Andrew H. Schapiro. Návštěva velvyslance se uskuteční v rámci Amerického jara, cyklu koncertů klasické hudby, který se již více než deset let koná na desítkách míst po celé ČR. V Českých Budějovicích ho již několik let pořádá Jihočeská univerzita s Ústavem pro česko-americké vztahy. Program velvyslance na JU je nabitý, zahrnuje mimo jiné oficiální setkání s vedením univerzity a přednášku pro studenty. Jedná se o první návštěvu velvyslance Schapira na Jihočeské univerzitě.

Velvyslanec USA stráví na Jihočeské univerzitě středeční odpoledne a podvečer. Program na JU velvyslanec Schapiro zahájí setkáním s představiteli univerzity. Následovat bude od 16.15 hodin přednáška, kterou velvyslanec věnuje česko-americkým vztahům a prioritám zahraniční politiky USA. Oficiální program na Jihočeské univerzitě velvyslanec zakončí návštěvou koncertu klavíristy Davida Kalhouse, který začíná od 18 hodin.  

„Věřím, že si přednášku velvyslance Andrewa Schapira nenechají studenti ujít. Nestává se tak často, aby na Jihočeské univerzitě přednášel ambasador. Téma přednášky je atraktivní a v dnešní době velice aktuální, tak věřím, že aula bude plná a že se studenti zapojí i do diskuse po skončení přednášky,“ komentuje návštěvu Tomáš Machula, rektor Jihočeské univerzity.

Program Amerického jara bude na Jihočeské univerzitě probíhat celý den. Přednášku velvyslance a večerní koncert doplní celodenní cyklus přednášek, které se budou konat od 9 do 16 hodin. Zajišťovat je bude katedra anglistiky a katedra společenských věd Pedagogické fakulty JU. Přednášky budou věnované společenským, kulturním a jazykovědným tématům. Celý program Amerického jara je volně přístupný nejen studentům, ale také veřejnosti. Výjimkou je přednáška velvyslance, na kterou je nutné si z kapacitních důvodů auly předem rezervovat vstupenku přes e-mail dekanat@pf.jcu.cz.  

Cyklus přednášek a přednáška velvyslance se budou konat v budově Pedagogické fakulty v Dukelské ulici, klavírní koncert v Koncertní síni Otakara Jeremiáše.

V den, kdy velvyslanec zavítá na Jihočeskou univerzitu, se na Pedagogické fakultě koná vedle Amerického jara také Den kateder. V rámci akce se budou prezentovat všechny katedry fakulty.   

Americké jaro představuje jarní cyklus koncertů klasické hudby, který se každoročně koná na desítkách míst po celé ČR. Více informací je k dispozici na oficiálním webu cyklu: www.americkejaro.cz/

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
PR manažerka
Útvar vnějších vztahů a komunikace
Tel.: 389 032 160
Mobil: 724 347 949
Email: dvorakovad@jcu.cz

Naše fakulty

Více o našich fakultách