7. 5. 2015/Na Přírodovědecké fakultě JU vzniká jedinečná zahrada

Na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity vzniká unikátní zahrada, na které se podílejí dobrovolníci z řad pedagogů a studentů fakulty. Ta se akademikům a veřejnosti slavnostně otevírá ve středu 13. května 2015.

Proděkanka Přírodovědecké fakulty JU Marie Šmilauerová, která stojí za projektem zahrady od počátku, upřesnila: „Chtěli jsme mít v areálu fakulty prostor, který bude sloužit nejen odpočinku, ale i vědeckému výzkumu a výuce studentů. Zahrada však měla být zároveň originální, aby bylo na první pohled vidět, že ji tvoří přírodovědci. A to se, myslím, podařilo.“

Zahrada již v současné podobě obsahuje většinu naplánovaných prvků. Uprostřed jí vévodí umělá písečná duna, kde probíhá obnova vzácných společenstev suchých trávníků, společně s tůní, kam botanici vysadili některé vzácnější vodní a mokřadní rostliny. Již v loňském roce byla tůň plná obojživelníků, kteří místo objevili sami. Součástí zahrady je také čerstvě vysázený sad starých odrůd ovocných dřevin a výsadby mnoha našich původních stromů a keřů, stejně jako horolezecká stěna.

„Jedinečnost naší fakultní zahrady spočívá také v tom, že ji z větší části vytvářeli zaměstnanci a studenti Přírodovědecké fakulty. Fakulta ráda přispěla ze svého rozpočtu na náročné zemní práce a některé další prvky, nicméně dnešní podoba zahrady je výsledkem především dobrovolnické práce,“ říká děkan fakulty prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

Dobrovolníci na zahradě vysadili všechny stromy a keře a začali o ně pečovat. Pomohli s jemnou modelací terénu, výsadbami a vyséváním zajímavých druhů rostlin či stavbou tzv. hmyzího hotelu. Nedávno dokončili také tři kamenné zídky. Aktivně se zapojil také studentský spolek „Na hnízdě“, jehož členové vybudovali fakultní kompost a pomník ohryzku Járy Cimrmana. Ke studentům a zaměstnancům fakulty se přidali i příznivci zahrady z řad rodinných příslušníků, ústavů Biologického centra Akademie věd i veřejnosti.

Slavnostní otevření zahrady se koná 13. května 2015 od 16.30 hodin v posluchárně B2 v Blažkově pavilonu Přírodovědecké fakulty JU (univerzitní kampus – Branišovská 1716/31c, České Budějovice)  

 

Kontakt:
Marie Šmilauerová
Tel.: 387 772 386
E-mail: majka@prf.jcu.cz

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách