6. 11. 2015/Nejmasovější česká informatická soutěž prověří informatické myšlení žáků

Otestovat informatické znalosti žáků základních a středních škol a prověřit, jak jsou připraveni na řešení otázek z oblasti algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. To je cílem nejmasovější české informatické soutěže Bobřík informatiky, která se koná od 9. do 13. listopadu 2015. Již poosmé ji pořádá katedra informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.

Soutěž je určena žákům od čtvrtých tříd základních škol až po maturitní ročníky středních škol. Je rozdělena do pěti věkových kategorií a probíhá formou on-line testu v počítačových učebnách ve školách. Testování trvá 40 minut, během nichž žáci řeší 15 situačních úloh z oblasti informatiky. Děti například sestavují algoritmy pro roboty, porovnávají diagramy s popsanou realitou, kódují či dešifrují zprávy nebo vybírají nejvýhodnější postupy.

„Jestliže v řadě vyspělých zemí se základům informatiky věnují povinně ve školní výuce již od základní školy, u nás tomu tak není. I naše vláda si však uvědomuje potřebu rozvíjet informatické vzdělávání u žáků, proto na konci minulého roku schválila takzvanou Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, v níž se mezi třemi prioritními cíli uvádí i potřeba rozvíjet informatické myšlení žáků. Toto myšlení se netýká ovládání počítače, ale vede k přemýšlení o počítačích do hloubky, používá logiku a abstrakci, schopnost porozumět formálnímu zápisu a převést problém do podoby, ve které by byl počítačem řešitelný. Soutěž Bobřík informatiky zaváděním informatických úloh do škol přispívá mimo jiné i k rozšiřování povědomí o pravé povaze informatiky mezi učiteli i budoucími adepty studia informatiky,“ upřesňuje Jiří Vaníček z katedry informatiky Pedagogické fakulty JU.

Bobřík informatiky patří do rodiny soutěží Bebras, organizovaných ve více než 35 zemích po celém světě. V roce 2014 v jejím rámci soutěžil na celém světě téměř 1 milión dětí. Jen v České republice to bylo přes 44 tisíc žáků a letos se očekává ještě větší zájem.

Letošní ročník soutěže chystá novinku. Vítězové v nejstarší kategorii Senior postoupí do krajských kol, která se uskuteční v únoru následujícího roku. A jelikož je soutěž zařazena do ministerského programu Excelence, vítězové těchto krajských kol získají pro své školy finanční odměnu.

Kvalitu a prospěšnost tohoto testování dokládá ocenění, které letos v září získala soutěž od sdružení Informatics Europe za nejlepší počin ve vzdělávání informatiky.

Bližší informace o soutěži jsou k dispozici na webové stránce www.ibobr.cz.

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
PR manažerka
Útvar vnějších vztahů a komunikace Jihočeské univerzity
Tel.: 389 032 160
Mobil: 724 347 949
Email: dvorakovad@jcu.cz

Naše fakulty

Více o našich fakultách