5. 2. 2015/Akademická knihovna Jihočeské univerzity slaví pět let

Páté výročí své činnosti oslavila v lednu Akademická knihovna Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Za tuto dobu přivítala více než devět set tisíc návštěvníků, kteří si půjčili přes půl milionu dokumentů. Mezi návštěvníky byli nejen studenti a pracovníci univerzity, ale také návštěvníci z řad široké veřejnosti.  

„Akademická knihovna Jihočeské univerzity zahájila provoz v lednu 2010. Do té doby existovaly na Jihočeské univerzitě samostatné fakultní knihovny. S růstem stávajících a vznikem nových fakult se tento stav však stal neúnosný. Vedení univerzity proto rozhodlo zřídit centrální knihovnu, která bude sloužit všem fakultám. Za tímto účelem byla postavena nová budova, která jak kapacitně, tak moderními technologiemi dokáže reagovat na tyto potřeby,“ upřesňuje ředitelka Akademické knihovny Jihočeské univerzity Helena Landová.

Akademická knihovna se nachází v kampusu, kde sídlí čtyři z osmi fakult Jihočeské univerzity. Knihovna je primárně určena studentům a pracovníkům univerzity, využívají ji však také zaměstnanci Biologického centra Akademie věd. Otevřená je i zájemcům z řad široké veřejnosti. Knihovna sídlí ve dvoupatrové budově s bezbariérovým vstupem. Využívat ji tak mohou nejen návštěvníci s tělesným postižením nebo se sníženou schopností pohybu, ale i návštěvníci s kočárky. Knihovnu mohou také využívat lidé se zrakovým handicapem. Od minulého roku nabízí slabozrakým a nevidomým speciální zařízení pro práci v internetu.

Součástí Akademické knihovny je také knihovna Biologického centra Akademie věd, Rakouská knihovna a základ Švýcarské knihovny. V současné době knihovní fond nabízí více než čtyři sta tisíc svazků, šest set padesát titulů tištěných novin a časopisů, především odborných a vědeckých, dále přístup k více než sto tisícům elektronických časopisů. Vybrat si je možné také z tisíce elektronických knih a ze široké řady elektronických databází, které poskytují informace pro vědeckou práci.

Akademická knihovna patří k nejmodernějším v České republice. Má k dispozici pět set studijních míst a sto počítačů, které se nacházejí jak v centrálním části knihovny, tak v samostatné počítačové studovně. K dispozici jsou badatelny i studovny, a to i studovny individuální, které jsou určené pro soustředěnou práci a zájemci si je mohou zarezervovat i na několik dní. Pro pořízení kopií či skenů slouží multifunkční zařízení umístěná v jednotlivých podlažích. V celé knihovně je bezdrátové připojení k internetu.

V přízemí knihovny se nachází kavárna a prodejna Nakladatelství Academia. Zakoupit je zde možné také propagační předměty Jihočeské univerzity. V prostorách knihovny se příležitostně pořádají přednášky a výstavy.

Akademická knihovna má pobočky v budově Pedagogické fakulty v Dukelské ulici, v sídle Zdravotně sociální fakulty v ulici J. Boreckého a v sídle Fakulty rybářství a ochrany vod ve Vodňanech.

Vstup do knihovny je na čipovou kartu, která je zájemcům z řad široké veřejnosti vytvořena na počkání při první návštěvě. Její zřízení a půjčovné pro první rok stojí 150 korun, za každý další rok návštěvníci zaplatí 50 korun. Akademickou knihovnu mohou zájemci navštívit i jednorázově a to za poplatek 10 korun.

Knihovna je otevřená od pondělí do pátku od 8 do 20 hodin, v sobotu od 9 do 16 hodin.

Bližší informace o Akademické knihovně JU jsou k dispozici na http://www.lib.jcu.cz/cs/home

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
PR manažerka
Útvar vnějších vztahů a komunikace Jihočeské univerzity
Tel.: 389 032 160
Mobil: 724 347 949
Email: dvorakovad@jcu.cz

Naše fakulty

Více o našich fakultách