22. 6. 2015/Jihočeská univerzita se chystá na letošní promoce

Na Jihočeské univerzitě se blíží promoce letošních absolventů. V tomto akademickém roce na JU studovalo 12 tisíc posluchačů, přibližně dvě tisícovky z nich již složily nebo v nejbližší době se chystají složit státní závěrečné zkoušky a obhájit své kvalifikační práce. Promoce se budou konat od 25. června do 14. července.

Státní závěrečné zkoušky probíhají na Jihočeské univerzitě od začátku června. Své studium letos zakončí přibližně dva tisíce studentů. Mezi nimi je téměř tisíc pět set absolventů prezenčního a pět set absolventů dálkového studia. Nejvíce absolventů má tradičně Pedagogická, Zdravotně sociální, Zemědělská a Ekonomická fakulta, které patří k největším fakultám Jihočeské univerzity.

Jednotlivé fakulty pořádají promoce odděleně a využívají k tomu různá místa nejen v Českých Budějovicích, ale i v dalších městech. V Českých Budějovicích se bude slavnostní ceremoniál konat v Koncertní síni Otakara Jeremiáše, v aule Jihočeské univerzity v kampusu a v DK Metropol. Mimo krajské město pak v zámecké jízdárně v Českém Krumlově, v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou a v centru MEVPIS ve Vodňanech, které spravuje Fakulta rybářství a ochrany vod.

 

Termíny promocí:

 

 

Termín

 

Fakulta

 

Hodina

25. června 2015

čtvrtek

Koncertní síň

O. Jeremiáše

 

Teologická

 

  9.00

11.00

13.00

15.00

26. června 2015

pátek

Koncertní síň

O. Jeremiáše

 

Pedagogická

 

  8.30

10.15

12.00

13.45

26. června 2015

pátek

MEVPIS – objekt Brokova mlýna, Vodňany

 

Fakulta rybářství

a ochrany vod

  9.30

11.00

29. června 2015

pondělí

Koncertní síň

O. Jeremiáše

 

Pedagogická

 

  8.30

10.15

12.00

13.45

30. června 2015

úterý

Koncertní síň

O. Jeremiáše

 

Pedagogická

 

  8.30

10.15

12.00

30. června 2015

úterý

Aula JU

 

Zemědělská

  9.00

11.00

13.00

15.00

1. července 2015

středa

Zámek Český Krumlov - jízdárna

 

Ekonomická

9.00

11.00

13.00

15.00

 

1. července 2015

středa

Aula JU

 

Zemědělská

  9.00

11.00

13.00

2. července 2015

čtvrtek

Zámek Český Krumlov - jízdárna

 

Ekonomická

9.00

11.00

 

2. července 2015

čtvrtek

AJG Hluboká n. V.

 

Zemědělská

  9.00

11.00

13.00

15.00

2. července 2015

čtvrtek

Velký sál DK Metropol

 

Zdravotně sociální

  8.30

10.45

13.00

 

3. července 2015

pátek

Velký sál DK

Metropol

 

Zdravotně sociální

  8.30

10.45

 

10. července 2015

pátek

Aula JU

 

Filozofická

  9.00

11.00

13.30

15.30

14. července 2015

úterý

DK Slávie

 

Přírodovědecká

10.00

13.30

 

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
PR manažerka
Útvar vnějších vztahů a komunikace Jihočeské univerzity
Tel.: 389 032 160
Mobil: 724 347 949
Email: dvorakovad@jcu.cz

 

 

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách