24. 6. 2015/Jihočeská univerzita pořádá o prázdninách letní školy

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích pořádá o prázdninách letní školy a kurzy. Ty přivítají české i zahraniční studenty. Školy mají již tradičně pestré zaměření. Studenti se budou věnovat například biologii, studiu cizího jazyka, rybářství, archeologii nebo migraci.

V letošním roce pořádají fakulty a ústavy Jihočeské univerzity dvanáct letních škol. Určené jsou převážně vysokoškolským a středoškolským studentům. Na některé se však mohli hlásit také zájemci z řad široké veřejnosti. K nejstarším letním školám patří jazykově zaměřené kurzy. Letní škola slovanských studií a také Letní škola německého jazyka takzvaná Sommerkolleg se letos konají již po čtyřiadvacáté.

Přehled letních škol

•             European Culture and Business Environment

Ekonomická fakulta ve spolupráci s australskou Victoria University v Melbourne pořádá již pátý ročník mezinárodní letní školy zaměřené na poznání středoevropské kultury a podnikatelského prostředí. Škola je určena pro studenty managementu, marketingu a mezinárodního obchodu. Účastní se jí 20 studentů z partnerské Victoria University, kteří absolvují výuku a současně také odborné exkurze, mj. navštíví Evropský parlament a Evropskou komisi, dále jsou připraveny návštěvy významných jihočeských firem. Letní škola se koná v termínu od 20. 6. do 20. 7.

•             Letní škola pro středoškoláky a Schola ludus pro vysokoškoláky

Obě tyto akce se konají od 28. 6. do 25. 7. a pořádá je Ústav komplexních systémů Fakulty rybářství a ochrany vod. Letní škola je určena studentům středních škol, Schola ludus studentům škol vysokých. Akcí se mohou zúčastnit studenti z České republiky i ze zahraničí. Účastníci pracují pod dohledem odborníků na vlastních vědeckých projektech ve špičkově vybavených laboratořích. Na závěr kurzů prezentují studenti své práce před odbornou komisí. Bližší informace http://auc.cz/scholaludus/

•             Letní škola německého jazyka

Letní školu německého jazyka tzv. Sommerkolleg 2015 pořádá Pedagogická fakulta JU a Universität Wien. Letos se chystá již její dvacátý čtvrtý ročník. Jedná se o společný letní kurz studentů z Čech a Rakouska, kteří se budou učit jazykem druhé země. Studenti kromě jazykové výuky absolvují také literární semináře. Program zpestří návštěvy významných památek. Letní škola se koná od 29. 6. do 18. 7. Bližší informace http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/nj/sommerkolleg15.php

•             Mezinárodní letní rybářská škola 2015

Fakulta Rybářství a ochrany vod pořádá v termínu od 29. 6. do 24. 7. letní rybářskou školu určenou pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských oborů. Zaměřena je na rybářství a ochranu vody. Během trvání kurzu se studenti zapojí do řešení malého výzkumného projektu. Program zpestří odborné přednášky českých i zahraničních vědeckých pracovníků. Účastníci absolvují mimo jiné také exkurze na rybářská pracoviště. Kurz studenti zakončí prezentací výsledků své práce. Bližší info http://www.frov.jcu.cz/cs/aktuality-menu/videa/113-ustav-mevpis/219-mezinarodni-letni-skola

•             Zvídavý zVěd… Staň se vědcem aneb věda není nuda!

Pedagogická fakulta ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem v Českých Budějovicích, Jihočeským muzeem a se ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou pořádá v termínu 6. – 10. 7. příměstský tábor. Ten je určen zejména dětem ve věku od 7 do 12 let, kteří mají rádi přírodu, zeměpis, fyziku, techniku a matematiku. Během tábora se děti stanou hledači pokladu, vědcem-biologem nebo ošetřovatelem v ZOO. Bližší info http://www.pf.jcu.cz/misc/zvidavy_zved_2015.php

•             Letní archeologická škola

V termínu od 13. 7. do 24. 7. se v Netolicích koná již desátý ročník letní archeologické školy. Letní škola je určená studentům archeologie Filozofické fakulty JU, kteří zde absolvují povinnou praxi. Kurz pořádá archeologický ústav Filozofické fakulty JU a Centrum Papaver, zaměřené na studium člověka a rostlin Evropy a Severní Afriky doby ledové. Letní škola je zaměřená především na výzkum raně středověkého hradiště, kde bylo mezi 10. až 13. stoletím situováno jedno z mocenských center jižních Čech.

•             Letní tábor s Přírodovědou

Třetí ročník letního tábora pořádaného Přírodovědeckou fakultou JU proběhne v termínu 2. – 14. 8. Cílem je přiblížit pestrý svět biologie a přírodních věd dětem. Po dobu trvání tábora bude děti provázet celotáborová hra na téma „Dobytí Jižního pólu“. Táborníci se budu moci vžít do role dávných polárníků, kteří na své náročné expedici překonávají různé překážky a objevují přírodní záhady jižní polokoule naší planety.

•             Příměstský tábor s Přírodovědou

Příměstský tábor je určený malým školákům – badatelům, kteří se pod vedením odborníků z Přírodovědecké fakulty JU setkají s vědou. Děti se podívají do laboratoří fakulty, kde si vyzkouší několik základních vědeckých metod a pokusů. V doprovodu botaniků, entomologů a ornitologů se vydají do terénu na sběr vzorků a pokusí se zjistit něco zajímavého ze světa rostlin a živočichů, kteří žijí kolem nás. Letos se koná druhý ročník. Proběhne v termínu od 17. do 21. 8.

•             Letní škola migrace

Již 7. ročník letní školy zaměřené na migraci pořádá Pedagogická fakulta JU a Mezinárodní organice pro migraci (IOM Praha). V tomto roce je škola zaměřená na hledání efektivních cest spolupráce v rámci místních komunit s vyšším rizikem konfliktu vycházejícího z etnických, náboženských a jiných odlišností. Program nabídne kombinaci teoretických přednášek, interaktivních workshopů, příkladů dobré praxe i aktivit z oblasti kultury. Letní škola je určena pro vysokoškolské studenty i pro zájemce z praxe. Termín konání: 17. – 22. 8.

•             Letní škola slovanských studií

Ústav bohemistiky Filozofické fakulty pořádá letos již 24. ročník Letní školy slovanských studií. Škola je určena cizincům - studentům bohemistiky a slavistiky, učitelům, překladatelům a prakticky všem zájemcům o český jazyk. Během tří týdnů účastníci navštěvují jazykové kurzy a přednášky zaměřené na lingvistiku, literaturu, historii a architektu. Pro poznání místních reálií účastníci navštíví významné památky a místa. Uskuteční se v termínu 17. 8. – 4. 9. Bližší informace http://www.ff.jcu.cz/lsss 

•             Týden se současnou biologií

Akce je určena vybraným studentům středních škol z celé České republiky a někdy i Slovenska. Ty pod vedením odborníků zjistí, jak pracují moderní biologové a jaké témata a otázky ve svých výzkumech řeší. Studenti si vyzkouší práci v terénu, v laboratoři i na počítači. Program doplní také přednášky, promítání filmů a hry. Týden s biologií se koná od 31. 8. do 5. 9. bližší informace http://www.prf.jcu.cz/akce-pro-verejnost-a-czv/tyden-se-soucasnou-biologii.html

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
PR manažerka
Útvar vnějších vztahů a komunikace Jihočeské univerzity
Tel.: 389 032 160
Mobil: 724 347 949
Email: dvorakovad@jcu.cz
 

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách