21. 7. 2015/Jihočeská univerzita má nejlepšího mladého českého mikrobiologa

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích má nejlepšího mladého českého mikrobiologa. Tímto prestižním oceněním vyznamenala Československá společnost mikrobiologická pro rok 2015 Martina Paluse, studenta Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Ocenění získal za soubor původních vědeckých prací zaměřených na studium mechanismů patogeneze klíšťové encefalitidy.

Cena je určena vědeckým pracovníkům, kterým je méně než 35 let a v oboru již dosáhli významných vědeckých výsledků, které publikovali také v mezinárodních časopisech. Ocenění Martin Palus převzal v červnu na slavnostním ceremoniálu konaném u příležitosti XXIV. Tomáškových dnů mladých mikrobiologů v Brně.

Martin Palus se výzkumu spojenému s klíšťovou encefalitidou věnuje dlouhodobě. Ve svém výzkumu sleduje především faktory, které mohou průběh tohoto onemocnění ovlivnit. Československá společnost mikrobiologická ho ocenila za objevy týkající se imunologické odezvy u pacientů s klíšťovou encefalitidou, role genotypu hostitele v determinaci klinického průběhu nákazy, způsobů průniku viru hematoencefalickou bariérou hostitele, jakož i interakce viru s neurony a astrocyty v mozku. Objevy vzbudily ihned po zveřejnění značný zájem odborné veřejnosti v Čechách i v zahraničí.

S Jihočeskou univerzitou je Martin Palus úzce svázán. Na zdejší Přírodovědecké fakultě nejdříve vystudoval bakalářskou Biologii a také Biomedicínskou laboratorní techniku, na které navázal magisterským studiem Klinické biologie. Nyní zde studuje doktorský obor Infekční biologie. Studium na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity si Martin Palus pochvaluje. „Biologie mě zajímala již na základní škole, jsem rád, že jsem ji šel na vysokou školu studovat. Nelituji, že jsem si ke studiu vybral právě Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity, která patří k nejlepším v Čechách. Za učitele mám nejen velké odborníky, skutečně významná jména ve svých oborech, ale užívám si i neformálního a přátelského prostředí, které mezi studenty a vyučujícími panuje,“ shrnuje svůj vztah k domovské univerzitě Palus.

„Martin Palus je zcela mimořádně talentovaný student, ze kterého roste výrazná vědecká osobnost. Jeho vědecká produkce je obdivuhodná a vysoce přesahuje nároky kladené na studenty v doktorských studijních programech, ať už u nás či v zahraničí,“ dodává jeho školitel doc. Daniel Růžek. 

O tom, že se v budoucnu chce věnovat vědě, se Martin Palus rozhodl během bakalářského studia. Přiznává, že k tomu došel přirozenou cestou, když viděl odborníky a své starší spolužáky pracovat v laboratořích. V současné době vědecky působí na Parazitologickém ústavu Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích a také ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně.

Vědě se chce věnovat i v budoucnosti. „Vědecká práce mě zajímá, rád bych u ní setrval. Platí u ní snad víc než u čehokoliv jiného, čím více jí dáváte, tím zjišťujete, jak málo toho víte a co je potřeba ještě prozkoumat. Je to běh na dlouhou trať, ale na druhou stranu je toto důvod, který mě žene dál. Po dokončení studia bych rád absolvoval stáž na některém zahraničním pracovišti,“ upřesňuje své plány mladý vědec.

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
PR manažerka
Útvar vnějších vztahů a komunikace Jihočeské univerzity
Tel.: 389 032 160
Mobil: 724 347 949
Email: dvorakovad@jcu.cz

 

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách