19. 1. 2015/Filozofická fakulta Jihočeské univerzity pořádá pro středoškoláky Den s filologií

Seznámit se s nabídkou filologických oborů a poslechnout si přednášky vysokoškolských pedagogů o literatuře, jazyku či překladatelství mohou středoškoláci na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity. Filologické ústavy fakulty spojily síly a připravily celodenní akci Den s filologií. Ta se koná ve středu 21. ledna 2015.

„S pomocí Dne s filologií chceme středoškolákům přiblížit jazykové obory, které naše fakulta nabízí a současně jim umožnit poslechnout si přednášky na zajímavá témata. Ty mohou zpestřit jejich výuku ve škole. Možná bude tato akce pro nějakého studenta impulsem a vybere si v budoucnosti jako svůj obor na vysoké škole právě jazyky,“ upřesňuje vznik akce její organizátor a současně vedoucí ústavu anglistiky Filozofické fakulty JU Ladislav Nagy.

Den s filologií je určen především studentům gymnázií a jejich učitelům, vítáni jsou však také zájemci z řad široké veřejnosti. Do akce se zapojily všechny filologické ústavy Filozofické fakulty Jihočeské univerzity – ústav anglistiky, bohemistiky, česko-německých areálových studií a germanistiky a romanistiky.

Program bude probíhat ve dvou blocích. Dopolední blok zahájí v 10 hodin přednáška významného překladatele a shakespearologa Martina Hilského na téma William Shakespeare a svět anglické renesance, následovat bude přednáška bohemisty Vladimíra Papouška, mimo jiné držitele ocenění Magnesia Litera. Věnovat se bude hledání nové řeči v české literatuře na počátku dvacátého století.

Odpolední program začne ve 13 hodin a bude souběžně probíhat v šesti sekcích podle jednotlivých jazyků. Představí se přednášky z bohemistiky, anglistiky, germanistiky, francouzštiny, italštiny a španělštiny. V každé sekci jsou připraveny tři pětačtyřicetiminutové přednášky na různá témata. Velká část přednášek proběhne v češtině, vybrané příspěvky zazní také ve francouzštině, italštině a španělštině. Návštěvníci budou moci vybírat například z těchto témat: současná britská literatura, postavení ženy a lásky v díle Danta, Petrarky a Boccaccia, problematika překladu či význam aplikované filologie v praxi. Akci zakončí od 15.30 diskuse s přednášejícími.

Akce se koná v sídle Filozofické fakulty v univerzitním kampusu. Jedná se o první ročník akce. Pokud bude úspěšná, Filozofická fakulta by v ní ráda pokračovala.

Podrobný program přednášek je k dispozici na: http://bit.ly/15qpr4G

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková - PR manažerka, útvar vnějších vztahů a komunikace Jihočeské univerzity, tel.: 389 032 160, mobil: 724 347 949, e-mail: dvorakovad@jcu.cz
PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D. – vedoucí ústavu anglistiky, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, tel.: 387 774 861, e-mail: lnagy@ff.jcu.cz

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách