17. 6. 2015/Učitelství angličtiny pro střední školy lze konečně studovat i na jihu Čech

Studenti z jižních Čech, kteří se chtěli stát učiteli angličtiny na středních školách, byli dosud odkázáni na studium v Praze či Brně. To už ale neplatí. Od letošního září se totiž na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích otevírá nový obor učitelství angličtiny pro střední školy. Magisterské studium je určeno pro úspěšné absolventy bakalářského studia a nabízí se v několika kombinacích. Angličtinu je možné nyní studovat v kombinaci s češtinou, historií, francouzštinou, španělštinou a italštinou.

„Akreditovat učitelství angličtiny pro střední školy bylo součástí naší dlouhodobé strategie. Ke kroku jsme přistoupili až nyní z jednoho prostého důvodu a to, že Filozofická fakulta usiluje především o kvalitu a chtěli jsme, aby se učitelský obor mohl opřít o plnohodnotnou anglistiku, která na naší fakultě vznikla v roce 2010, postupně se rozvíjela a v současné době má první absolventy magisterského studia. Právě plně rozvinutý obor je zárukou, že se studentům učitelství dostane skutečně kvalitní odborné přípravy,“ říká děkan fakulty profesor Vladimír Papoušek.       

Anglistika na Filozofické fakultě JU vznikla původně jako bakalářský obor v roce 2010. V roce 2013 získala akreditaci pro navazující magisterské studium anglické a americké literatury a nyní se tedy přidává i učitelství pro střední školy. Během své krátké existence dokázala budějovická anglistika vychovat řadu úspěšných absolventů, kteří pokračovali ve studiu na univerzitách v Praze, Olomouci, Vídni nebo dál na své mateřské fakultě v Českých Budějovicích. Letos končí první absolventi magisterského studia, z nichž se mnozí dokázali již profesně etablovat v médiích nebo jako překladatelé.

„Anglistika na Filozofické fakultě se úspěšně rozvíjí a jsem moc rád, že jsem mohl být u toho. Mám skutečně dobrý pocit z toho, jaký tým se zde podařilo vytvořit a velkou radost mám i z našich studentů. Myslím si, že anglistika na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity je z hlediska České republiky skutečně na vynikající úrovni,“ říká profesor Martin Hilský, který zde přednáší a vede semináře.         

Studenti učitelského oboru absolvují pedagogicko-psychologické předměty a vedle nich oborový základ sestávající z literárních a lingvistických seminářů. Vedle toho jim samozřejmě bude k dispozici široká škála volitelných předmětů, včetně seminářů o současné literatuře nebo překládání. „Snažíme se našim studentům nabídnout co největší možnost volby a co nejširší škálu předmětů. Osobně se mě velmi dotýká jisté podceňování učitelského povolání. Vždyť středoškolský učitel by měl být ve svém oboru vzdělán naprosto dokonale. Ostatně kompletní český překlad Platóna pořídil František Novotný, a to byl středoškolský učitel. Chceme našim studentům poskytnout takové vzdělání, aby se vedle povolání učitelského mohli v případě potřeby uplatnit i jinak, třeba jako překladatelé,“ upřesňuje ředitel ústavu anglistiky Ladislav Nagy.

O nový obor bude jistě velký zájem. „Ano, už teď registrujeme velký zájem, a to nejen mezi našimi studenty bakalářského oboru,“ potvrzuje Nagy. Kolik studentů fakulta nakonec do studia přijme, však odmítá říct. „Dlouhodobě se potýkáme s problémem financování studentů. Naše fakulta má určitý počet financovaných studentů, který je zejména v navazujícím magisterském studiu velmi nízký, takže jsme nuceni zbytek financovat z jiných zdrojů. Univerzita vznik tohoto oboru podpořila, protože po učitelství angličtiny byla značná poptávka a o obor je vysoký zájem, a tak doufám, že si obor udrží podporu vedení univerzity i nadále“ říká Ladislav Nagy. A jeho slova potvrzují i studenti. „Moc jsem se na tento obor těšila. Chtěla jsem studovat učitelství angličtiny a francouzštiny pro střední školy a původně jsem uvažovala, že půjdu navazující studium studovat do Prahy. Když jsem se ale dozvěděla, že bude obor akreditován na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity, rozhodla jsem se počkat, dala si ve studiu rok pauzu, odjela do Francie a teď se přihlásila. Moc se na studium těším,“ říká úspěšná absolventka bakalářského studia Adéla Staňková.         

Přihlášky ke studiu je možné podávat do 7. července. Přijímací pohovory se budou konat v týdnu od 24. do 28. srpna.

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
PR manažerka
Útvar vnějších vztahů a komunikace Jihočeské univerzity
Tel.: 389 032 160
Mobil: 724 347 949
Email: dvorakovad@jcu.cz

 

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách