14. 5. 2015/Teologická fakulta JU pořádá sympozium k 600. výročí úmrtí Mistra Jana Husa

Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích pořádá  sympozium „Mistr Jan Hus – svědek křesťanské víry pro naši dobu“. Sympozium se uskuteční 18. – 20. května 2015 v Českých Budějovicích v klášterním sálu u kostela Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí.

„Mistr Jan Hus je téma v historii užívané, využívané a zneužívané, jeho mediální tvář je jiná než ta skutečná.  Odraz jeho osobnosti můžeme pozorovat v jeho díle, například v dopisech, které napsal. Jistě to byl člověk velkého srdce. V historii ho můžeme srovnávat s jinými velkými mysliteli například s Janem Ámosem Komenským či Janem Žižkou“ říká Jan Samohýl, organizátor konference. 

Mistr Jan Hus bude veřejnosti představen v mnoha nových souvislostech a pohledech.  Zazní zde témata ekumenická, historicko-politická, filozofická, teologická i pedagogická. Konference se zúčastní mnoho zajímavých hostů: prof. PhDr. Petr Čornej, prof. PaedDr. ThLic. Martin Weis, DrSc., PhDr. Jan Samohýl, Th.D., prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D a další. 

Na sympozium jsou zváni jak středoškolští učitelé s dětmi, tak i široká veřejnost. Na své si přijdou i milovníci středověké hudby. V úterý 19. 5. 2015 v 18.30 hodin zahraje v klášterním kostele na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích hudební skupina Cantus firmus.

Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích tuto konferenci pořádá ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou UP Olomouc, Českou christologickou a mariologickou akademií, pod záštitou rektora JU v Českých Budějovicích, rektora UP Olomouc, hejtmana Jihočeského kraje a Biskupství českobudějovického.

 

Další informace poskytne:
PhDr. Jan Samohýl, Th.D.
Teologická fakulta Jihočeské univerzity
Kněžská 8, 370 01 České Budějovice
E-mail: samohyl@tf.jcu.cz
Tel.: +420 389 033 524
Mobil: +420 604 241 226

Naše fakulty

Více o našich fakultách