13. 5. 2015/Uchazeči mají zájem studovat na Jihočeské univerzitě

Uchazeči mají o studium na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích zájem. Potvrzuje to počet přihlášek, který univerzita přijala pro studium v akademickém roce 2015/2016. Jihočeská univerzita dosud zaregistrovala 11 269 přihlášek. Počet to není konečný, přihlášky do magisterských oborů stále přijímá Přírodovědecká fakulta.

Uchazeči mají největší zájem o studium na Pedagogické, Zdravotně sociální a Ekonomické fakultě. Tyto fakulty se již několik let drží na špici zájmu.

Oproti minulému roku, kdy Jihočeská univerzita přijala přes 12 tisíc přihlášek, se jedná o mírný pokles, který je však očekávaný. Je způsobený jak klesající populační křivkou u absolventských ročníků středních škol, tak velkou konkurencí vysokých škol.

„Pochopitelně nás velmi těší, že budoucí absolventi středních škol mají o studium na Jihočeské univerzitě relativně velký zájem, a to i v situaci, kdy se počty populačních ročníků absolventů středních škol řadu let po sobě snižují, a nabídka terciárního vzdělávání v ČR je obrovská. Věřím, že uchazeče, kteří úspěšně absolvují přijímací řízení, budou přijati ke studiu a mají o ně skutečný zájem, nezklameme. Jihočeská univerzita jim může nabídnout kvalitní a v některých oborech dokonce špičkové vzdělání. Nadto studentům nabízíme i prostor pro jejich odborný rozvoj během studia prostřednictvím praxí a stáží v Čechách i zahraničí a prostřednictvím zapojení do výzkumu a další tvůrčí práce,“ upřesnil prorektor pro studium Miroslav Papáček.

Pro nadcházející akademický rok 2015/2016 Jihočeská univerzita přijme na základě Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanovených limitů počtů financovaných studentů do prvních ročníků bakalářského studia více než 2 800 uchazečů a do navazujícího magisterského studia kolem 900 nejúspěšnějších uchazečů.

Termíny pro podání přihlášek ke studiu se na jednotlivých fakultách lišily. Většina fakult přijímala přihlášky do bakalářských a magisterských studijních oborů do března až dubna. V současné době stále přijímá přihlášky Přírodovědecká fakulta. Do jejích magisterských programů se zájemci mohou hlásit do 15. května.

Přijímací řízení se na všech fakultách Jihočeské univerzity koná v červnu. Termíny a podmínky přijímacího řízení se na jednotlivých fakultách liší. Některé fakulty přijímají uchazeče na základě studijních výsledků ze střední školy, další využívají například fakultních testů a testů SCIO nebo talentových a také ústních zkoušek.

Pro nadcházející akademický rok rozšířila Jihočeská univerzita nabídku o čtyři nové obory, všechny akreditovala Filozofická fakulta. Uchazeči se nově mohli hlásit do bakalářských oborů - Kulturní studia a Italský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod, a dále do magisterských oborů – Česko-německá areálová studia a Dějiny a filozofie umění.

Jihočeská univerzita nabízí široké spektrum studijních programů. Zájemci mohou volit ze společenských, ekonomických, přírodních a zdravotnických oborů. Na osmi fakultách Jihočeské univerzity je v současné době zapsáno 12 tisíc studentů, kteří navštěvují 220 studijních oborů. 28 oborů nabízí univerzita také v anglickém a 4 v německém jazyce.

 

Počty přihlášek podle fakult

Fakulta

Podané přihlášky

Ekonomická

1783

Rybářství a ochrany vod

114

Filozofická

865

Pedagogická

3536

Přírodovědecká

769

Teologická

745

Zdravotně sociální

2292

Zemědělská

1165

Celkem

11269

 

Nejpoptávanější obor na fakultě

Fakulta

Obor

Typ

Počet přihlášek

Ekonomická

Obchodní podnikání

Bc.

285

Rybářství a ochrany vod

Ochrana vod

Bc.

32

Filozofická

Česko-německá areálová studia

Bc.

58

Pedagogická

Učitelství pro MŠ

Bc.

295

Přírodovědecká

Biologie

Bc.

222

Teologická

Pedagogika volného času

Navazující Mgr.

125

Zdravotně sociální

Fyzioterapie

Bc.

358

Zemědělská

Zootechnika

Bc.

146

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
PR manažerka
Útvar vnějších vztahů a komunikace Jihočeské univerzity
Tel.: 389 032 160
Mobil: 724 347 949

Naše fakulty

Více o našich fakultách