1. 12. 2015/Jihočeská univerzita zahájila mezinárodní týden tzv. International Week JU, který podpoří zahraniční spolupráci univerzity

Vyměnit si zkušenosti, seznámit se s prací kolegů ze zahraničních univerzit, rozšířit stávající mezinárodní spolupráci či navázat nové kontakty. To je cílem již třetího ročníku mezinárodního týdne tzv. International Weeku Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Na setkání se sjelo téměř čtyřicet pracovníků z 28 evropských univerzit. Počtem zúčastněných zahraničních univerzit se jedná o největší takto zaměřenou akci pořádanou Jihočeskou univerzitou v tomto roce. Mezinárodní týden se koná od 30. listopadu do 4. prosince 2015.

Mezinárodní týden pořádá útvar pro zahraniční vztahy JU s přispěním univerzitního Mezinárodního studentského klubu. Konference se účastní pracovníci univerzit z Francie, Španělska, Německa, Anglie, Polska, Chorvatska, Řecka, Turecka, Litvy, Lotyšska, Estonska, Finska či Slovenska. Program nabízí semináře, workshopy, přednášky, prezentace a doprovodné akce. Za univerzity se účastní vysokoškolští pedagogové i pracovníci různých podpůrných oddělení, například zaměstnanci zahraničních útvarů, útvarů marketingu, rozvoje, vědy a výzkumu a dalších. Cílem akce je umožnit setkání pracovníkům, kteří mají stejnou či podobnou pracovní náplň a při vzájemných workshopech si tak moci vyměnit zkušenosti a předat tipy na její zlepšení či nové nápady. Učitelé ze zahraničních univerzit budou mít v průběhu týdne také přednášky pro studenty a své kolegy z Jihočeské univerzity. Pracovníci zahraničních útvarů pak studentům JU představí možnosti studia na svých univerzitách.

„Setkávání s kolegy ze zahraničí a vzájemná výměna zkušeností jsou nezbytné. Přináší nenahraditelné informace a impulsy do další práce. Akce tohoto typu mají několik výhod, mimo jiné počet účastníků, který je menší než na velkých sympoziích nebo konferencích a s tím souvisí také uvolněná atmosféra, kdy je prostor pro osobní diskuse a rozhovory. Z těch se mnohdy načerpá více než z dlouhých prezentací. V zahraničí je pořádání mezinárodních týdnů na univerzitách běžné, na českých vysokých školách je to záležitost posledních několika let. Jihočeská univerzita pořádá letos již třetí ročník mezinárodního týdne,“ shrnuje Dagmar Škodová Parmová, prorektorka pro zahraniční vztahy JU.  

Celý program je k dispozici na www.jcu.cz/o-univerzite/udalosti/3rd-international-week

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
PR manažerka
Útvar vnějších vztahů a komunikace Jihočeské univerzity
Tel.: 389 032 160
Mobil: 724 347 949
Email: dvorakovad@jcu.cz

Naše fakulty

Více o našich fakultách