Opatření rektora

Soubor PDF documentR 388 z 19. 11. 2018
Opatření rektora k určení komise pro provedení prověrky bezpečnosti práce v roce 2018 na rektorátu
Soubor PDF documentR 387 z 2. 11. 2018
Opatření rektora k hodnocení neakademických zaměstnanců
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 387 - příloha 4
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 387 - příloha 3
Soubor application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12R 387 - příloha 2
Soubor application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12R 387 - příloha 1
Soubor PDF documentR 386 z 12. 10. 2018
Opatření rektora ke jmenování komise pro posouzení škod na majetku rektorátu
Soubor PDF documentR 385 z 12. 9. 2018
Opatření rektora k prověrkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2018
Soubor PDF documentR 384 z 20. 8. 2018
Opatření rektora k podávání a správě projektových žádostí vyžadující elektronické podepisování
Soubor PDF documentR 384 - příloha č. 5
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 384 - příloha č. 4
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 384 - příloha č. 3
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 384 - příloha č. 2
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 384 - příloha č. 1
Soubor PDF documentR 383 z 20. 8. 2018
Opatření rektora, kterým se upravuje použití elektronického podpisu na JU v rámci vnitřního oběhu dokumentů
Soubor PDF documentR 382 z 1. 8. 2018
Opatření rektora k vyhlášení řízení pro udělení interních grantů Grantové agentury JU pro rok 2019
Soubor PDF documentR 381 z 1. 8. 2018
Opatření rektora k vyhlášení zásad Grantové agentury JU
Soubor PDF documentR 380 z 28. 5. 2018 - příloha č. 1
Soubor PDF documentR 380 z 28. 5. 2018
Opatření rektora k elektronickým úkonům a autorizované konverzi dokumentů DATOVÁ SCHRÁNKA
Soubor PDF documentR 379 z 24. 5. 2018
Opatření rektora k ochraně osobních údajů v souvislosti s pracovněprávními vztahy
Soubor PDF documentR 378 ze 17. 5. 2018
Opatření rektora, kterým se stanoví pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů
Soubor PDF documentR 377 z 2. 5. 2018
Rozhodnutí rektora o určení výše ubytovacího stipendia a termínů jeho výplaty v roce 2018
Soubor PDF documentR 376 z 12. 4. 2018
Opatření rektora o výši a termínech výplaty sociálního stipendia v roce 2018
Soubor PDF documentR 375 z 21. 2. 2018
Opatření rektora, kterým se vydává Organizační řád Rektorátu JU
R 375 - příloha č. 2
R 375 - příloha č. 1
Soubor PDF documentR 374 z 21. 2. 2018
Opatření rektora stanovující postup v případech obtěžování na pracovišti
Soubor PDF documentR 374 from February 21, 2018
Rector's Ordinance Dealing with Harassment in the Workplace
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 373 z 21. 2. 2018 - přílohy
Soubor PDF documentR 373 z 21. 2. 2018
Opatření rektora, kterým se vydávají Standardy pro akreditaci a uskutečňování studijních programů JU

Naše fakulty

Více o našich fakultách