Opatření rektora

Soubor PDF documentR 386 z 12. 10. 2018
Opatření rektora ke jmenování komise pro posouzení škod na majetku rektorátu
Soubor PDF documentR 385 z 12. 9. 2018
Opatření rektora k prověrkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2018
Soubor PDF documentR 384 z 20. 8. 2018
Opatření rektora k podávání a správě projektových žádostí vyžadující elektronické podepisování
Soubor PDF documentR 384 - příloha č. 5
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 384 - příloha č. 4
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 384 - příloha č. 3
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 384 - příloha č. 2
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 384 - příloha č. 1
Soubor PDF documentR 383 z 20. 8. 2018
Opatření rektora, kterým se upravuje použití elektronického podpisu na JU v rámci vnitřního oběhu dokumentů
Soubor PDF documentR 382 z 1. 8. 2018
Opatření rektora k vyhlášení řízení pro udělení interních grantů Grantové agentury JU pro rok 2019
Soubor PDF documentR 381 z 1. 8. 2018
Opatření rektora k vyhlášení zásad Grantové agentury JU
Soubor PDF documentR 380 z 28. 5. 2018 - příloha č. 1
Soubor PDF documentR 380 z 28. 5. 2018
Opatření rektora k elektronickým úkonům a autorizované konverzi dokumentů DATOVÁ SCHRÁNKA
Soubor PDF documentR 379 z 24. 5. 2018
Opatření rektora k ochraně osobních údajů v souvislosti s pracovněprávními vztahy
Soubor PDF documentR 378 ze 17. 5. 2018
Opatření rektora, kterým se stanoví pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů
Soubor PDF documentR 377 z 2. 5. 2018
Rozhodnutí rektora o určení výše ubytovacího stipendia a termínů jeho výplaty v roce 2018
Soubor PDF documentR 376 z 12. 4. 2018
Opatření rektora o výši a termínech výplaty sociálního stipendia v roce 2018
Soubor PDF documentR 375 z 21. 2. 2018
Opatření rektora, kterým se vydává Organizační řád Rektorátu JU
R 375 - příloha č. 2
R 375 - příloha č. 1
Soubor PDF documentR 374 z 21. 2. 2018
Opatření rektora stanovující postup v případech obtěžování na pracovišti
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 373 z 21. 2. 2018 - přílohy
Soubor PDF documentR 373 z 21. 2. 2018
Opatření rektora, kterým se vydávají Standardy pro akreditaci a uskutečňování studijních programů JU
Soubor PDF documentR 372 z 13. 2. 2018
Opatření rektora o organizaci akademického roku 2018/2019
Soubor PDF documentR 371 z 8. 2. 2018
Zásady pro ubytování studentů JU pro akademický rok 2018/2019
Soubor PDF documentR 370 z 31. 1. 2018
Opatření rektora o stanovení poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2018/2019
Soubor PDF documentR 369 z 18. 1. 2018
Rozhodnutí rektora o počtu prorektorů JU a o oblasti jejich působnosti
Soubor PDF documentR 368 z 21. 12. 2017
Opatření rektora k organizačním změnám na rektorátu
Soubor PDF documentR 367 z 21. 12. 2017
Opatření rektora k nejnižší úrovni zaručené mzdy účinné od 1. 1. 2018
Soubor PDF documentR 365 z 8. 12. 2017
Opatření rektora k zajištění a využití pokusných zvířat v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Naše fakulty

Více o našich fakultách