Opatření rektora

SouborR 274 - příloha č. 3
Schéma zajištění ochrany předmětů průmyslových práv na JU
SouborR 274 - příloha č. 2
Uplatnění výsledku vůči původci
SouborR 274 - příloha č. 1
Oznámení původce
Soubor PDF documentR 274 - dodatek č. 1 z 21. 11. 2014
SouborR 273 z 28. 2. 2014
Opatření rektora o zřízení a činnosti Rady pro komercializaci na JU
SouborR 271 z 10. 2. 2014
Opatření rektora k používání služebních vozidel bez přiděleného řidiče a soukromých silničních motorových vozidel při pracovních cestách
SouborR 267 z 10. 1. 2014 - přílohy
SouborR 267 z 10. 1. 2014
Opatření rektora ke způsobu využití objektu MEVPIS, k metodice zúčtování poskytovaných služeb tímto střediskem a k postupu zúčtování nákladů a interní fakturace v projektech JU
Soubor PDF documentR 267 - dodatek č. 1 z 1. 4. 2015
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetR 267 - dodatek č. 1 z 1. 4. 2015 - přílohy
SouborR 265 ze 7. 1. 2014
Rozhodnutí rektora o zřízení Rady ŠZP
SouborR 263 ze 6. 12. 2013
Opatření rektora k vyřazování majetku na Rektorátu JU
SouborR 262 ze 4. 11. 2013
Opatření rektora k pracovnělékařským prohlídkám
SouborR 258 z 3. 9. 2013
Opatření rektora o poplatcích za delší a další studium
SouborR 253 z 31. 7. 2013
Rozhodnutí rektora o zřízení Etické komise JU
SouborR 252 z 1. 7. 2013
Opatření rektora, kterým se stanovují pravidla využívání mobilní telefonní sítě JU zaměstnanci JU
SouborR 250 z 1. 7. 2013
Rozhodnutí rektora o zařazení zaměstnanců centrálně odministrovaných projektů OP VK do organizační struktury JU
SouborR 248 z 1. 7. 2013
Opatření rektora k vyhlášení Ceny rektora JU za prestižní vědeckou publikaci
SouborR 247 ze 7. 6. 2013
Opatření rektora, kterým se vydává Řád pro udělování čestných titulů a medailí JU
SouborR 246 ze 7. 6. 2013 - příloha č. 3
SouborR 246 ze 7. 6. 2013 - příloha č. 2
SouborR 246 ze 7. 6. 2013 - příloha č. 1
SouborR 246 ze 7. 6. 2013
Opatření rektora upravující podmínky studia rodičů a evidence uznané doby rodičovství
SouborR 245 z 31. 5. 2013 - příloha č. 2
SouborR 245 z 31. 5. 2013 - příloha č. 1
SouborR 245 z 31. 5. 2013
Opatření rektora k písemnostem studijní agendy
SouborR 245 - dodatek č. 1 z 10. 9. 2013
SouborR 241 z 2. 4. 2013
Opatření rektora k jednotnému vizuálnímu stylu JU
SouborR 240 z 2. 4. 2013
Opatření rektora k realizaci zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
SouborR 239 z 2. 4. 2013
Opatření rektora upravující postup pro podávání a vyřizování stížností, návrhů a podnětů občanů

MENU

Naše fakulty

Více o našich fakultách