Opatření rektora

Soubor PDF documentR 317 ze 3. 2. 2016
Opatření rektora o stanovení poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2016/2017
Soubor PDF documentR 316 ze 3. 2. 2016
Rozhodnutí rektora o organizaci akademického roku 2016/2017
Soubor PDF documentR 315 z 1. 2. 2016
Zásady pro ubytování studentů JU pro akademický rok 2016/2017
Soubor PDF documentR 312 z 25. 11. 2015
Opatření rektora ke způsobu hospodaření s majetkem JU
Soubor PDF documentR 312 - příloha č. 1
Soubor PDF documentR 308 z 31. 7. 2015
Opatření rektora k vyhlášení řízení pro udělení interních grantů GA JU pro rok 2016
Soubor PDF documentR 306 z 20. 7. 2015
Opatření rektora k evidenci aktivit celoživotního vzdělávání
Soubor PDF documentR 304 z 22. 4. 2015
Opatření rektora k přijímacímu řízení uchazečů se specifickými potřebami na JU
Soubor PDF documentR 303 z 21. 4. 2015
Opatření rektora upravující podporu studentů se specifickými potřebami na JU
Soubor PDF documentR 301 z 1. 4. 2015
Opatření rektora o sdružování prostředků na licenční politiku JU
Soubor PDF documentR 294 z 21. 11. 2014
Opatření rektora ke smlouvám o výzkumu
Soubor PDF documentR 292 ze 7. 11. 2014
Rozhodnutí rektora o způsobu podepisování bilaterálních smluv programu Erasmus+
Soubor PDF documentR 290 ze 4. 11. 2014
Opatření rektora, kterým se vydává Etický kodex JU
Soubor PDF documentR 290 - dodatek č. 1 z 9. 3. 2017
Příloha č. 1 Etického kodexu JU - Zásady výzkumné práce a zveřejňování poznatků a výsledků výzkumu
Soubor PDF documentR 289 z 3. 11. 2014
Opatření rektora k užívání razítek na JU
Soubor PDF documentR 286 z 22. 10. 2014
Opatření rektora, kterým se vydává Organizační řád JU
Soubor PDF documentR 285 z 16. 10. 2014 - příloha č. 4
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 285 z 16. 10. 2014 - příloha č. 3
Soubor PDF documentR 285 z 16. 10. 2014 - příloha č. 2
Soubor PDF documentR 285 z 16. 10. 2014 - příloha č. 1
Soubor PDF documentR 285 z 16. 10. 2014
Opatření rektora k povinnostem zajištění "REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTŮ" v rámci OP VaVpI, PO 4
Soubor PDF documentR 284 z 8. 9. 2014
Opatření rektora k držení a nošení zbraní a střeliva na součástech JU
SouborR 280 z 30. 5. 2014
Opatření rektora o zřízení Rady JU pro ICT
SouborR 276 z 27. 3. 2014
Opatření rektora o kompetencích při pronájmu a propachtování nemovitých věcí v souvislosti se zrušením Školního zemědělského podniku
SouborR 274 z 28. 2. 2014
Opatření rektora o nakládání s nehmotnými statky na JU
SouborR 274 - příloha č. 7
Schéma komercializace poznatků na JU
SouborR 274 - příloha č. 6
Formulář závěrečné zprávy
SouborR 274 - příloha č. 5
Formulář průběžné zprávy
SouborR 274 - příloha č. 4
List popisu dílčího projektu/záměru
SouborR 274 - příloha č. 3
Schéma zajištění ochrany předmětů průmyslových práv na JU

MENU

Naše fakulty

Více o našich fakultách