Opatření rektora

Soubor PDF documentR 351 z 23. 3. 2017
Opatření rektora k zajištění radiační ochrany na fakultách JU
Soubor PDF documentR 350 z 8. 3. 2017
Opatření rektora k používání spisové obálky v procesu schvalování smluv na rektorátu JU
Soubor PDF documentR 350 - příloha č. 3
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetR 350 - příloha č. 2
Soubor PDF documentR 350 - příloha č. 1
Soubor PDF documentR 347 ze 7. 2. 2017
Rozhodnutí rektora o organizaci akademického roku 2017/2018
Soubor PDF documentR 344 z 20. 12. 2016
Opatření rektora, jímž se vydávají Pravidla pro tvorbu, schvalování a zveřejňování strategických dokumentů JU
Soubor PDF documentR 342 z 8. 12. 2016
Opatření rektora k uzavírání smluv o spolupráci se zahraničními subjekty
Soubor PDF documentR 340 z 1. 12. 2016
Opatření rektora k uplatnění a zavádění jednotného identifikačního a přístupového systému na JU
Soubor PDF documentR 337 z 2. 11. 2016
Opatření rektora, jímž se vydává Deklarace společensky odpovědného chování JU ve vztahu k vzdělávací činnosti
Soubor PDF documentR 335 z 26. 10. 2016
Opatření rektora k realizaci doplňkové činnosti na JU
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 335 - příloha č. 3
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetR 335 - příloha č. 2
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 335 - příloha č. 1
Soubor PDF documentR 334 z 21. 10. 2016
Opatření rektora k realizaci a zadávání veřejných zakázek
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 334 - příloha č. 2
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 334 - příloha č. 1
Soubor PDF documentR 330 z 12. 9. 2016
Opatření rektora ke jmenování komise pro posouzení škod na majetku Rektorátu JU
Soubor PDF documentR 327 z 3. 8. 2016
Opatření rektora k vyhlášení řízení pro udělení interních grantů Grantové agentury JU pro rok 2017
R 318 - příloha č. 4 - odpovědné osoby s plnou mocí
Přístupná po přihlášení
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 318 - příloha č. 3 Žádost o schválení projektové dokumentace
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 318 - příloha č. 2 Záměr podání a realizace projektu
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 318 - příloha č. 1 Záměr zpracování projektové žádosti
Soubor PDF documentR 318 - Opatření rektora k podávání a správě projektových žádostí vyžadujících elektronické podepisování
Soubor PDF documentR 312 z 25. 11. 2015
Opatření rektora ke způsobu hospodaření s majetkem JU
Soubor PDF documentR 312 - příloha č. 1
Soubor PDF documentR 306 z 20. 7. 2015
Opatření rektora k evidenci aktivit celoživotního vzdělávání
Soubor PDF documentR 304 z 22. 4. 2015
Opatření rektora k přijímacímu řízení uchazečů se specifickými potřebami na JU
Soubor PDF documentR 303 z 21. 4. 2015
Opatření rektora upravující podporu studentů se specifickými potřebami na JU
Soubor PDF documentR 301 z 1. 4. 2015
Opatření rektora o sdružování prostředků na licenční politiku JU

Naše fakulty

Více o našich fakultách