Opatření rektora

Soubor Microsoft Word DocumentČ. 82 z 19.12.2002
Opatření rektora k hospodaření s odpady
Soubor Microsoft Word DocumentČ. 74 z 15.3.2002
Opatření rektora JU ke zlepšení kvalifikační struktury pedagogických pracovníků
Soubor Microsoft Word DocumentČ. 70 z 6.2.2002
Opatření rektora JU o certifikátových programech
Soubor Microsoft Word DocumentČ. 47 z 19.1.2001
Opatření rektora JU k zajištění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
Soubor Microsoft Word DocumentČ. 38 z 29.6.2000
Opatření rektora k provádění aktualizace, doplnění a oprav vnitřních předpisů JU registrovaných MŠMT
Soubor Microsoft Word DocumentČ. 35 z 7.6.2000
Opatření rektora k jednotné tvorbě disciplinárních řádů na fakultách JU
Soubor Microsoft Word DocumentČ. 33 z 31.3.2000
Opatření rektora k zajištění realizace grantů výzkumu a vývoje a projektů FRVŠ
Soubor Microsoft Word DocumentČ. 12 z 23.3.1999
Opatření rektora JU k zavedení kreditního systému studia na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
Soubor Microsoft Word DocumentČ. 11 z 9.3.1999
Opatření rektora JU k realizaci projektu protidrogové prevence

Naše fakulty

Více o našich fakultách