Opatření rektora

SouborR 189 - dodatek č. 2 ze 17. 3. 2014
SouborR 186 z 16. 8. 2011
Opatření rektorky k výkonu práce zaměstnanců JU mimo pracoviště zaměstnavatele - Homeworking
SouborR 183 z 24. 6. 2011
Opatření rektorky k výchově a vzdělávání zaměstnanců k BOZP a PO
SouborR 182 z 2. 6. 2011
Opatření rektorky k zabezpečení tělesné výchovy na JU
SouborR 177 z 13. 4. 2011
Opatření rektorky k řešení mimořádných událostí a krizových situací na všech součástech JU
SouborR 173 z 3. 3. 2011
Opatření rektorky k provozu interního platebního systému (IPS) na JU
SouborR 171 z 15. 2. 2011
Opatření rektora ke správě deponátních knihoven na pracovištích JU
SouborR 165 z 13. 12. 2010
Opatření rektora k prokazování identity studentů a zaměstnanců JU
SouborR 164 z 25. 10. 2010
Opatření rektora k vyplácení odměn z dohod o provedení práce a z dohod o pracovní činnosti
SouborR 161 z 23. 8. 2010
Opatření rektora, kterým se stanoví postup zajištění úkoly ubytovny "Vltava" dle havarijního plánu JE Temelín
SouborR 156 z 8. 6. 2010
Opatření rektora o zveřejňování disertačních, diplomových, bakalářských a rigorózních prací studentů JU
SouborR 140 z 6. 1. 2010
Opatření rektora o evidenci a odškodňování úrazů studentů JU
SouborR 131 z 1. 10. 2009
Opatření rektora, kterým se vydává Provozní řád budovy Rektorátu a Filozofické fakulty JU
SouborR 130 z 1. 6. 2009
Opatření rektora o vydání dokumentu ISMS - Celková bezpečnostní politika JU
SouborR 125 z 24. 3. 2009
Opatření rektora k poskytování náhrad mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
SouborR 122 z 23. 2. 2009
Opatření rektora o zavádění Systému řízení informační bezpečnosti - ISMS
Soubor PDF documentR 113 z 16. 6. 2008
Opatření rektora k uzavírání pracovních smluv na dobu určitou na JU
Soubor PDF documentR 102 z 12. 3. 2008
Opatření rektora pro poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků zaměstnancům JU
Soubor PDF documentR 95 z 23. 11. 2007
Opatření rektora o užívání počítačů, počítačové sítě a software na Jihočeské univerzitě
Soubor PDF documentR 94 z 6. 11. 2007
Opatření rektora k předcházení a mírnění škod působených pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek
Soubor PDF documentR 86 z 22. 5. 2007
Opatření rektora k zabezpečení evidence pracovní doby na JU
Soubor PDF documentR 84 z 25. 4. 2007
Opatření rektora k zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
Soubor PDF documentR 77 z 13. 3. 2007
Opatření rektora o poskytování první pomoci - Traumatologický plán
Soubor PDF documentR 66 z 30. 10. 2006
Opatření rektora k realizaci vnitřního kontrolního systému
Soubor PDF documentR 51 z 3. 3. 2006
Opatření rektora JU o předkládání žádostí o sociální stipendium
Soubor PDF documentR 45 ze 13. 12. 2005
Opatření rektora k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Soubor PDF documentR 44 z 9. 12. 2005
Opatření rektora k přípravě a předkládání žádostí o akreditaci, prodloužení akreditace a rozšíření akreditace studijních programů
Soubor PDF documentR 39 z 12. 10. 2005
Zajištění požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a při akcích, který se zúčastňuje větší množství osob
Soubor PDF documentR 23 ze 17. 1. 2005
Opatření rektora k organizaci www stránek JU
Soubor Microsoft Word DocumentR 8 z 21. 5. 2004
Pravidla udělování záštity rektora JU

Naše fakulty

Více o našich fakultách