Opatření rektora

SouborR 189 - příl. č. 11
Číselník součástí JU
SouborR 189 - příl. č. 10
Spisový a skartační plán JU
SouborR 189 - příl. č. 9
Seznam dokumentů určených k uložení do archivu
SouborR 189 - příl. č. 8
Žádost o uložení dokumentů do archivu
SouborR 189 - příl. č. 7
Seznam dokumentů určených ke zničení
SouborR 189 - příl. č. 6
Seznam dokumentů předkládaných ve skartačním řízení
SouborR 189 - příl. č. 5
Skartační návrh na vyřazení dokumentů a razítek
SouborR 189 - příl. č. 4
Evidence výpůjček dokumentů spisovny
SouborR 189 - příl. č. 3
Štítek ukládacího obalu do spisovny
SouborR 189 - příl. č. 2
Předávácí protokol pro uložení dokumentů do spisovny
SouborR 189 - příl. č. 1
Slovník pojmů
Soubor PDF documentR 189 - dodatek č. 3
SouborR 189 - dodatek č. 2 ze 17. 3. 2014 - příloha č. 11
SouborR 189 - dodatek č. 2 ze 17. 3. 2014 - příloha č. 10
SouborR 189 - dodatek č. 2 ze 17. 3. 2014
SouborR 186 z 16. 8. 2011
Opatření rektorky k výkonu práce zaměstnanců JU mimo pracoviště zaměstnavatele - Homeworking
SouborR 183 z 24. 6. 2011
Opatření rektorky k výchově a vzdělávání zaměstnanců k BOZP a PO
SouborR 182 z 2. 6. 2011
Opatření rektorky k zabezpečení tělesné výchovy na JU
SouborR 177 z 13. 4. 2011
Opatření rektorky k řešení mimořádných událostí a krizových situací na všech součástech JU
SouborR 173 z 3. 3. 2011
Opatření rektorky k provozu interního platebního systému (IPS) na JU
SouborR 171 z 15. 2. 2011
Opatření rektora ke správě deponátních knihoven na pracovištích JU
SouborR 165 z 13. 12. 2010
Opatření rektora k prokazování identity studentů a zaměstnanců JU
SouborR 164 z 25. 10. 2010
Opatření rektora k vyplácení odměn z dohod o provedení práce a z dohod o pracovní činnosti
SouborR 161 z 23. 8. 2010
Opatření rektora, kterým se stanoví postup zajištění úkoly ubytovny "Vltava" dle havarijního plánu JE Temelín
SouborR 156 z 8. 6. 2010
Opatření rektora o zveřejňování disertačních, diplomových, bakalářských a rigorózních prací studentů JU
SouborR 140 z 6. 1. 2010
Opatření rektora o evidenci a odškodňování úrazů studentů JU
SouborR 131 z 1. 10. 2009
Opatření rektora, kterým se vydává Provozní řád budovy Rektorátu a Filozofické fakulty JU
SouborR 130 z 1. 6. 2009
Opatření rektora o vydání dokumentu ISMS - Celková bezpečnostní politika JU
SouborR 125 z 24. 3. 2009
Opatření rektora k poskytování náhrad mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
SouborR 122 z 23. 2. 2009
Opatření rektora o zavádění Systému řízení informační bezpečnosti - ISMS

MENU

Naše fakulty

Více o našich fakultách